2555

ในปี พ.ศ. 2555 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขยายตัวไปสู่ประเทศพม่าและประเทศลาวซึ่งรวมทั้งหมดเป็นแปดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธีมของการจัดงานในปีนี้คือ "น้ำ" มีผู้เข้าชมทั้งหมดทั่วประเทศร่วมจัดถึง 370,000 คน เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ของเรายังครองตำแหน่งเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลก