Sudan

Checker Tobi – Đánh dấu Giấy

back to FILMS overview

Festival Theme 2016: Material Science

Checker Tobi – The Paper-Check

Tên phim: Checker Tobi – Đánh dấu Giấy
Tên gốc: Checker Tobi – Der Papier-Check

Format: Edutainment
Đạo diễn: Martin Tischner & Johannes Honsell
Sản xuất: megaherz gmbh film und fernsehen
Thời lượng: 25 megaherz gmbh film und fernsehen Thời lượng: 25 phút
Quốc gia: Đức
Năm: 2015

Age Guideline:
Primary School (9-11)

Category: Family Edutainment

chiếu tại: Ai Cập, khu vực vùng Vịnh, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Palestine, Philippines, Sudan, Thái Lan, Việt Nam

Tobi muốn ra biển – trên một chiếc thuyền giấy. Để làm được điều đó, cậu hỏi ý kiến nhà tạo hình giấy Frank, một nhân viên cứu hộ tại Uffing. Đầu tiên, phải nghiên cứu vật liệu xây dựng. Trong nhà máy giấy ở Gmund, Tobi học được giấy được sản xuất như thế nào. Sau khi làm ra một ít giấy chất lượng cao, cậu tiếp tục nghiên cứu về những người Ai Cập cổ đại – người sáng tạo ra giấy cói. Trong khi tới thăm một nhà máy tái chế, cậu được học cách máy móc được sử dụng như thế nào để tái xử lí giấy rác. Hiện tại, 20 triệu tấn giấy được tái chế hàng năm tại Đức.