ประเทศจอร์แดน

จอร์แดน ครั้งที่ 5

ภายใต้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เด็ก, สถาบันเกอเธ่, มูลนิธิ Abdul Hameed Shoman และ Relief International Jordan เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความรู้และศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกระตุ้นความตระหนักรู้ในหัวข้อเรื่องทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดเทศกาลได้มีการฉายภาพยนตร์จากชาติต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 10 เรื่อง ซึ่งช่วยเผยแพร่แนวคิดประเด็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของยุคแอนโทรโปซีนที่เป็นหัวข้อหลักของเทศกาลในปีนี้ นอกจากการฉายภาพยนตร์แล้วยังมีการจัดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกมให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกเพื่อช่วยอธิบายเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและนำเข้าสู่เรื่องในภาพยนตร์ ในปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ร่วมจัดกับองค์กรพันธมิตรอีก 3 องค์กรได้มีผู้เข้าชมถึง 13,480 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ชมที่เป็นผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในค่ายผู้ลี้ภัยอีกด้วย
 

Jordan

 


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts

       ประเทศอียิปต์ จอร์แดน ปาเลสไตน์ ซูดานและสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

       คณะกรรมการรอบคัดเลือก


       Ayman Elsayed
       AYMAN ELSAYED จบปริญญาตรีสาขาไฟฟ้าและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรีย ...

       more

       Dr. Osama Rayis

       Dr. Osama Rayis
       OSAMA RAYIS เป็นนักวิทยาศาสตร์แถวหน้า และเป็นผู้จัดการทั่วไปของเมืองเทคโนโลยีอาฟริกา ในเมืองการ์ทูม ประเทศซูดาน ...

       more


       Samar Darwish Kirresh
       SAMAR DARWISH KIRRESH เป็นนักวิจัยอาวุโส หัวหน้าหลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถ (the Empowerment Programme ...

       more


       Ayah Younis
       AYAH YOUNIS มีความชานาญพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ...

       more