งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 5

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ถูกจัดขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นครั้งที่สี่ โดยมีจำนวนผู้เข้าชมเกินกว่า 5,000 คน เทศกาลฯ นี้ถูกจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับสมาคม Future Generations Society โมฮัมเหม็ด บิน คาลิด อัล นาห์ยาน แห่งเมืองอัลอิน เมืองเด็ก (Children City) ในดูไบ องค์การสื่อสารและวัฒนธรรมแห่งเมืองฟูไจราห์ ชมรมวิทยาศาสตร์ในเมืองฟูไจราห์ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในเมืองชาร์จาห์

การฉายภาพยนตร์และการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ตุลาคมถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน และมีรายการแสดงสดบนเวทีโดยพันธมิตรใหม่ของโครงการประจำปี พ.ศ. 2559 รวมไปถึงสถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ Nutty Scientists เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้นำเสนอภาพยนตร์ที่ได้รับคัดเลือกและยังครบครันไปด้วยการทดลอง การทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ และการเล่นเกมต่างๆที่อธิบายถึงความสัมพันธ์กันทางวิทยาศาสตร์

UAE