แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 1

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 ผู้ร่วมจัดงานที่สำคัญ ได้แก่ UNIZULU ศูนย์วิทยาศาสตร์ในจังหวัด KwaZulu-Natal ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้คนในชนบทได้จัดฉายภาพยนตร์ 7 ครั้งและมีผู้เข้าชมเป็นนักเรียน 913 คนและครู อาจารย์อีก 30 คน ผู้ชมที่เข้าชมการฉายภาพยนตร์ของศูนย์วิทย์ UNIZULU ซึ่งอยู่ตามชนบทได้แสดงความขอบคุณอย่างยิ่งที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เรื่องเยี่ยมเหล่านี้ ผู้ร่วมจัดงานอีกองค์กรคือศูนย์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Christoph Meyer ที่ได้ฉายภาพยนตร์ทั้งสิ้น 8 ครั้งและมีผู้เข้าชมเป็นนักเรียนกว่า 600 คน ครูอาจารย์ 5 คน และผู้สนใจทั่วไปอรก 60 คน และศูนย์วิทยาศาสตร์ SciEnza ในเมืองพริทรอเรีย เมืองหลวงของประเทศได้ฉายภาพยนตร์ 3 รอบและมีผู้เข้าชมเป็นนักเรียนและครูรวม 177 คนจากโรงเรียน 3 แห่ง โดยรวมแล้ว เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประเทศแอฟริกาใต้มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น 1,800 คน
 

South Africa

 


  Films

  บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

   นิเวศวิทยา & สิ่งแวดล้อม

    Dynamic Salten

    University and General Public
    หน้าต่อไป ...

    วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี


     วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์


      Non-Verbal & Science Shorts