NAM PHI Lần đầu tiên

Liên hoan phim Khoa học ra mắt tại Nam Phi từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 và được hỗ trợ thực hiện bởi ba đối tác. UNIZULU, một trung tâm khoa học ở tỉnh KwaZulu-Natal với một nhóm khán giả từ vùng nông thôn đã thống kê được có 913 học sinh và 30 giáo viên trong bảy buổi chiếu phim. Khán giả vùng nông thôn đến buổi chiếu phim ở UNIZULU đã cho thấy sự biết ơn sâu sắc khi có cơ hội được xem các bộ phim khoa học đáng giá này. Trung tâm Toán học và Khoa học Christoph Meyer trong khoảng tám buổi chiếu phim đã có 600 học sinh, 5 giáo viên và 60 người quan tâm đến tham dự. Trung tâm Khoa học SciEnza tại thủ đô Pretoria của Nam Phi đã chào đón 177 sinh viên và 3 giáo viên từ 3 trường học trong 3 buổi trình chiếu phim. Tổng cộng, Liên hoan Phim Khoa học tại Nam Phi đã đạt 1.800 khách tham dự trong lần tổ chức đầu tiên.
 

South Africa

 


  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Dynamic Salten

    University and General Public
    Tiếp ...

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Amos, The Impossible Shoten

     University and General Public
     Tiếp ...

     Atome Sweet Homeen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Budapest Infernoen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Bug Technology en

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Life behind the Starsen

     University and General Public
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử

      Iceman Rebornen

      University and General Public
      Tiếp ...

      Non-Verbal & Science Shorts

       What do Scientists do?en

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...