Njemačka čitaonica

Goethe-Institut u saradnji sa Bibliotekom Grada Sarajeva u svojim prostorijama vodi Njemačku čitaonicu. Čitatelji/čitateljke koji/koje su zainteresovani/e za Njemačku mogu pronaći dnevne i sedmične novine, kao i literaturu na njemačkom jeziku.

U sklopu Njemačke čitaonice nalazi se i Centar za nastavna sredstva koji pomoću osnovnih materijala za učenje jezika, predavačima nudi mogućnost uvida u aktuelnu ponudu udžbenika i dodatnih matrijala za njemački kao strani jezik.

Adresa Njemačke čitaonice Biblioteke grada Sarajeva

Ćumurija 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 203876
Fax +387 33 203876

Kontakt: Umihana Bavčić
Radno vrijeme:    
Ponedjeljak – Petak: 09.00 h do 17.00 h
Subota: 09.00 h do 14.00 h  

umihana.bavcic@bgs.ba
www.bgs.ba