Centri za nastavna sredstva

Centri za nastavna sredstva koje Goethe-Institut postavlja u okviru biblioteka ili drugih javnih ustanova nastavnicima njemačkog jezika u mnogim zemljama pomoću osnovnog fonda nastavnih sredstava daje pregled o udžbenicima i dodatnim materijalima za učenje njemačkog kao stranog jezika. U okviru konsultacija nastavnici se sa kolegicama i kolegama iz struke mogu posavjetovati o tome koji materijali su najprikladniji za određene skupine onih koji uče njemački jezik.

Sarajevo

Centar za nastavna sredstva Sarajevo
Biblioteka grada Sarajeva 
Ćumurija 2 
71000 Sarajevo 
Tel. +387 33 203876 
Fax +387 33 203876

Kontakt: Umihana Bavčić
Radno vrijeme:    
Ponedjeljak – Petak: 09.00 h do 17.00 h
Subota: 09.00 h do 14.00 h  
umihana.bavcic@bgs.ba
lesesaal@smartnet.ba
www.bgs.ba

Banja Luka

Centar za nastavna sredstva Banja Luka
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Jevrejska 30
51000 Banja Luka
Tel: +387 51 215859, 215866
Fax: +387 51 217040
nubrs@urc.bl.ac.yu

Kontakt: Ratka Marić, Ljubica Milekić
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 08.00 h do 20.00 h
Subota: 08.00 h do 14.00 h

Mostar

Centar za nastavna sredstva Fakultet humanističkih znanosti Mostar 
Ivica Petrović
Matice hrvatske bb
88000 Mostar
Tel: +387 63 318491 
ivica.petrovic@tel.net.ba

Kontakt: Magdalena Ramljak, Darija Glibic
Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak: 08.00 h do 15.30 h