Centri za učenje njemačkog jezika

Partneri u Bosni i Hercegovini koje nude kurseve njemačkog jezika

Kursevi koje nudi naš partner u Banja Luci je u skladu sa standardima i kvalitetom Goethe-Instituta. Partner je akreditovan 2013. godine i usko sarađuje sa Goethe-Institutom Bosne i Hercegovine. Kod istiog provodimo naše ispite za koje našim programom pripremaju svoje polaznike kurseva

Glossa – centar za njemački jezik Banja Luka
Vidovdanska 39
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
tel.:  +387 51 961361
mob.: +387 66 185988
info@glossa.ba
www.glossa.ba
www.facebook.com/glossacentar 
Koordinator nastave: Tajana Kušljić