Brzi pristup:

Idi direktno do sadržaja (Alt 1) Idi direktno do glavne navigacije (Alt 2)
Pulse of Europe© Pulse of Europe

Puls Evrope

Otvoreni poziv: PULS EVROPE
Poziv za učešće u projektu PULS EVROPE. Medijske posete EU

Izmenjena verzija u skladu sa pandemijskom situacijom
Rok za prijavu: 03.08.2022.

Pulse of Europe

Aktuelne informacije

Nakon uspešno orgaanizovanih grupnih poseta Hrvatskoj i Belgiji koje su okupile 25 novinara iz srpskih medija i 10 predstavnika stakeholder organizacija, projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ priprema ambicioza plan za proleće, u skladu sa popuštanjem pandemijskih mera koje ograičavajau putovanja po Evropi. Projekat, koji sprovodi Goethe-Institut u Srbiji u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, podržava novinare elektronskih, štampanih i onlajn medija iz Srbije da istražuju primere dobre prakse u zemljama EU i tako približe proces evropskih integracija, ali i samu EU građanima Srbije.

„Puls Evrope“ će u aprilu organizovati medijsku posetu Španiji, gde će novinari istraživati oblast urbane mobilnosti; za april je planirana poseta Franccuskoj oko teme zaštite životne sredine koju će novinari istraživati u Lionu i Grenoblu. Srpski novinari će u maju moći da kroz projekat posete Litvaniju i istražuju politiku konkurencije i državne pomoći tokom pandemije, dok se za jun planira poseta Nemačkoj – sedištu Evropske centralne banke u Frankfurtu i sedištu kompanije BionTech u Majncu. Osim organizovanja medijskih poseta, projekat se bavi i profesionalizacijom medija kroz seriju onlajn debata, pa je tako poslednjih dana februara održana debata o borbi protiv dezinformacija u Evropi, uz učešće predstavnika Evropske službe za spoljne poslove, generalnog sekretara Evropske federacije novinara i predstavnika srpskih medija koji se bave proverom činjenica.

Otvoreni poziv za učestvovanje u projektu Puls Evrope

EU projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ poziva novinare elektronskih, štampanih i internet medija u Srbiji da se prijave za učešće u izmenjenom programu aktivnosti, prilagođenom trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom bolesti Covid-19.

Zbog ograničenja putovanja koja su na snazi širom Evrope, medijske posete Evropskoj uniji ne mogu biti organizovane u ovom trenutku. Stoga pozivamo novinare da se prijave i uzmu učešće u izmenjenom programu koji će do kraja 2020. godine biti organizovan na onlajn osnovama umesto fizičkih medijskih poseta zemljama EU.

To podrazumeva obradu teme u nekoj od zemalja članica EU (ili više njih, ukoliko tema to zahteva) putem Zoom sastanaka sa sagovornicima u inostranstvu i Srbiji, što će biti osnova za pisanje/produkciju medijskog priloga. Novinari čiji će predlozi biti prihvaćeni će steći pravo da, čim ograničenja za putovanja budu ukinuta, tokom 2021. godine učestvuju u medijskoj poseti istoj zemlji EU iz koje su radili onlajn prilog, kako bi uradili follow-up svog priloga/reportaže.

Sadržaj ovog poziva za učešće, kao i procedura selekcije, ostaju isti kao u originalnom pozivu objavljenom u martu 2020, pre uvođenja restrikcija za putovanja. Medijske posete zemljama Evropske unije biće organizovane po okončanju pandemije i ukidanju restrikcija za putovanja.


O projektu

Projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ finansira Evropska unija; projekat sprovodi
konzorcijum koji predvodi Gete institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS) i Centrom za kulturnu dekontaminaciju (CZKD). Projektom upravlja Delegacija EU u Republici Srbiji.

Opšti cilj projekta je da poveća među građanima Srbije svest, znanje i razumevanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkog procesa sa EU.

Cilj projektnih aktivnosti je da se, kroz medijske izveštaje, objasni javnosti u Srbiji kako su zemlje članice EU uspešno prevazišle izazove sa kojima se Srbija sada suočava kao deo procesa evropskih integracija. Kako bi se to postiglo, projekat „Puls Evrope – medijske posete EU“ će za medije u Srbiji organizovati posebno pripremljene posete zemljama Evropske unije, međunarodnim organizacijama i drugim zemljama/regionima Zapadnog Balkana.*

Na taj način, mediji i njihovi novinari će imati priliku da praktikuju istraživačko izveštavanje o procesu evropskih integracija i njegovom uticaju na svakodnevni život građana, između ostalog i time što će biti u prilici da naprave uporednu analizu najboljih evropskih praksi sa naporima u Srbiji da se sprovedu reforme.

Projekat je započeo u februaru 2020. i trajaće do avgusta 2022. godine.

Poziv za učešće je otvoren za sve medije u Srbiji pod sledećim uslovom: samo mediji koji izveštavaju na srpskom jeziku i obraćaju se publici u Srbiji, koji poštuju Etički kodeks kao i međunarodno priznate standarde profesionalnog i etičkog novinarstva mogu da učestvuju. Ovo se posebno odnosi na vrednosti i standarde koji su u vezi sa istinitošću, tačnošću, poštenjem, integritetom, nezavisnošću, humanošću, odgovornošću i nezavisnosti.

Novinarima će putem sajta europa.rs biti dostavljeno i omogućeno:
 • Opsežna lista sektora/oblasti za izveštavanje koje će projekat pokriti tokom svog trajanja, izabranih u skladu sa trenutnom fazom procesa evropskih integracija Srbije. Lista može biti dopunjena/izmenjena tokom trajanja projekta.
 • Pripremni sastanci i individualni mentoring novinara: projekat će organizovati on-lajn sastanke (intervjue, mini-konferencije) odabranih novinara sa nacionalnim ekspertima za politike i pitanja Evropske unije relevantnim za temu koju novinar obrađuje, predstavnicima ambasade zemlje članice EU koju novinar pokriva svojim člankom/reportažom/prilogom i predstavnicima Delegacije EU u Srbiji.
 • Individualni mentoring biće organizovan na ad hoc bazi; projektni tim će omogućiti predstavljanje pregleda izvora informisanja o EU kao i dokumenata i publikacija iz Ureda za publikacije EU relevantnih za temu koju novinar obrađuje. Ukoliko je neophodno, projektni tim će pružiti podršku novinarima u kontaktiranju institucija u Srbiji i zemlji članici EU tokom pripremne faze.
 • Tehnički uslovi neophodni za novinarski rad on-lajn (u pisanju članaka/reportaža/priloga), što znači da će projekat organizovati Zoom sastanke sa sagovornicima u zemlji EU (ili više zemalja) koju novinari pokrivaju svojom temom i obezbediti simultani prevod onlajn sastanaka na osnovu kojih će novinari praviti svoje priloge.

Od novinara se očekuje da:
 • Podnesu predlog teme koju žele da obrade u određenoj zemlji članici EU. Moguće je da se jedna tema obrađuje u više zemalja. Komparativni pristup sa Srbijom je preporučen. Teme u vezi sa pandemijom boleti Covid-19 su prihvatljive.
 • Kroz prijavni formular podnesu nacrt predloga razrade teme, odnosno sinopsis priloga koji planiraju da urade (uz navođenje institucija, poslovnih udruženja ili drugih organizacija koje smatraju relevantnim, kao i liste predloženih sagovornika).
 • Imaju osnovno znanje engleskog jezika.
 • Dobiju saglasnost nadležnog urednika za učešće u programu.
 • Obaveste projektni tim nakon što je njihov tekst/prilog objavljen/emitovan.

Izbor predloženih tema i novinara vršiće Odbor za selekciju. Izabrani novinari biće u prilici da, čim ograničenja za putovanja budu ukinuta, učestvuju u medijskoj poseti istoj zemlji EU iz koje su radili onlajn prilog, kako bi uradili follow-up svog priloga/reportaže.

Poziv za učešće je otvoren do 31. decembra 2021.
 

Kako se prijaviti

Prijavni formular dostupan je ovde. Popunjene prijave (na srpskom jeziku) treba poslati na sledeću adresu: office@mediatrips.eu.


Procedura izbora

O pristiglim prijavama odlučivaće nezavisni Odbor za selekciju koji čine 3 predstavnika konzorcijuma (po jedan iz Gete instituta, NUNS-a i CZKD-a) kao i dva nezavisna člana. Delegacija Evropske unije u Srbiji ni na koji način nije uključena u proceduru izbora.
Odabrani novinari biće obavešteni u roku od 15 dana nakon prijave.
 

Sektori koji će biti pokriveni novinarskim izveštavanjem

 1. Demokratija i upravljanje (reforma javne uprave; upravljanje javnim finansijama);
 2. Vladavina prava i osnovna prava (pravosuđe i unutrašnji poslovi; ljudska i prava manjina; upravljanje migracijama; upravljanje granicama i funkcionisanje FRONTEKS-a);
 3. Zaštita životne sredine i klimatske promene (zagađenje; vode; otpadne vode; cirkularna ekonomija; obnovljivi izvori energije – vetroparkovi, etc; uticaj proizvodnje mesa na životnu sredinu);
 4. Urbani razvoj i planiranje (promena korišćenja zemljišta/urbano širenje; naseljavanje I zapošljavanje; ekonomije aglomeracija; prelivanje znanja; socijalne i kulturološke promene; poboljšanje socijalne inkluzije; smanjenje siromaštva u urbanim i ruralmnim zonama);
 5. Transport i energetika (agenda povezivanja; Energetska unija; energetska efikasnost);
 6. Konkurentnost i inovacije (državna pomoć; razvoj malih i srednjih preduzeća; inovacije, nauka);
 7. Zapošljavanje i socijalna politika (tržište rada; reforma penzionog sistema; rodna ravnopravnost; bezbednost na radu);
 8. Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa (dualno obrazovanje; strukovno obrazovanje; razvoj ljudskih resursa);
 9. Poljoprivreda i ruralni razvoj (IPARD; politika kvaliteta poljiprivrednih proizvoda – šeme kvaliteta; pripreme za korišćenje strukturnih fondova i Kohezionog fonda);
 10. Bezbednost hrane i zaštita potrošača;
 11. Regionalna saradnja (CBC) i transnacionalna saradnja;
 12. Kultura i mediji (kulturno nasleđe; evropski identitet; borba protiv lažnih vesti i dezinformacija);
 13. Javno zdravlje.

_____________
* Medijske posete će biti organizovane odmah po ukidanju ograničenja za putovanja