Puls Evrope

Pulse of Europe © Pulse of Europe

Ovaj projekat organizuje grupna tematska medijska putovanja koja obuhvataju veći broj medija, kao i individualna na koja novinar/ka putuje sam/a, uz logističku podršku projekta. Grupne medijske posete biće organizovane zemljama članicama EU, u zemljama Zapadnog Balkana, zemljama Istočnog partnerstva (Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ukrajina) i u Velikoj Britaniji.

O projektu

Projekt „Puls Evrope“ podstiče izveštavanje o procesu pristupanja Evropskoj Uniji u Srbiji i proširuje znanje i razumevanje građana na ovu temu. Ovaj projekat odabranim novinarkama i novinarima iz Srbije omogućava da posete zemlje Evropske Unije i druge zemlje Zapadnog Balkana kako bi izveštavali o procesima integracije u EU i njihovom uticaju na svakodnevicu građana. Novinarke i novinari moraju pritom da poštuju Etički kodeks i profesionalne standarde.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Goethe-Institut u saradnji sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju.

Ostale pojedinosti pronaći ćete u Pozivu za učešće.
 

O pristiglim prijavama odlučivaće nezavisni Odbor za selekciju koji čine 3 predstavnika konzorcijuma (po jedan iz Gete instituta, NUNS-a i CZKD-a) kao i dva nezavisna člana. Delegacija Evropske unije u Srbiji ni na koji način nije uključena u proceduru izbora. Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji nije uključena u proceduru izbora.

Izabrane novinarke i novinari biće u prilici da učestvuju u medijskoj poseti istoj zemlji EU iz koje su radili onlajn prilog, kako bi uradili follow-up svog priloga/reportaže. Odabrani novinari biće obavešteni u roku od 15 dana nakon prijave.

 1. Demokratija i upravljanje (reforma javne uprave; upravljanje javnim finansijama);
 2. vladavina prava i osnovna prava (pravosuđe i unutrašnji poslovi; ljudska i prava manjina; upravljanje migracijama; upravljanje granicama i funkcionisanje FRONTEKS-a);
 3. zaštita životne sredine i klimatske promene (zagađenje; vode; otpadne vode; cirkularna ekonomija; obnovljivi izvori energije – vetroparkovi, etc; uticaj proizvodnje mesa na životnu sredinu);
 4. urbani razvoj i planiranje (promena korišćenja zemljišta/urbano širenje; naseljavanje I zapošljavanje; ekonomije aglomeracija; prelivanje znanja; socijalne i kulturološke promene; poboljšanje socijalne inkluzije; smanjenje siromaštva u urbanim i ruralmnim zonama);
 5. transport i energetika (agenda povezivanja; Energetska unija; energetska efikasnost);
 6. konkurentnost i inovacije (državna pomoć; razvoj malih i srednjih preduzeća; inovacije, nauka);
 7. zapošljavanje i socijalna politika (tržište rada; reforma penzionog sistema; rodna ravnopravnost; bezbednost na radu);
 8. obrazovanje i razvoj ljudskih resursa (dualno obrazovanje; strukovno obrazovanje; razvoj ljudskih resursa);
 9. poljoprivreda i ruralni razvoj (IPARD; politika kvaliteta poljiprivrednih proizvoda – šeme kvaliteta; pripreme za korišćenje strukturnih fondova i Kohezionog fonda);
 10. bezbednost hrane i zaštita potrošača;
 11. regionalna saradnja (CBC) i transnacionalna saradnja;
 12. kultura i mediji (kulturno nasleđe; evropski identitet; borba protiv lažnih vesti i dezinformacija);
 13. javno zdravlje.

Učesnicama i učesnicima će putem sajta europa.rs biti dostavljeno i omogućeno sledeće:
 • Opsežna lista sektora/oblasti za izveštavanje koje će projekat pokriti tokom svog trajanja, izabranih u skladu sa trenutnom fazom procesa evropskih integracija Srbije. Lista može biti dopunjena/izmenjena tokom trajanja projekta.
 • Pripremni sastanci i individualni mentoring novinara: projekat će organizovati on-lajn sastanke (intervjue, mini-konferencije) odabranih novinara sa nacionalnim ekspertima za politike i pitanja Evropske unije relevantnim za temu koju novinar obrađuje, predstavnicima ambasade zemlje članice EU koju novinar pokriva svojim člankom/reportažom/prilogom i predstavnicima Delegacije EU u Srbiji.
 • Individualni mentoring biće organizovan na ad hoc bazi; projektni tim će omogućiti predstavljanje pregleda izvora informisanja o EU kao i dokumenata i publikacija iz Ureda za publikacije EU relevantnih za temu koju novinar obrađuje. Ukoliko je neophodno, projektni tim će pružiti podršku novinarima u kontaktiranju institucija u Srbiji i zemlji članici EU tokom pripremne faze.
 • Tehnički uslovi neophodni za novinarski rad on-lajn (u pisanju članaka/reportaža/priloga), što znači da će projekat organizovati Zoom sastanke sa sagovornicima u zemlji EU (ili više zemalja) koju novinari pokrivaju svojom temom i obezbediti simultani prevod onlajn sastanaka na osnovu kojih će novinari praviti svoje priloge.
Od učesnica i učesnika se očekuje da:
 • podnesu predlog teme koju žele da obrade u određenoj zemlji članici EU. Moguće je da se jedna tema obrađuje u više zemalja. Komparativni pristup sa Srbijom je preporučen. Teme u vezi sa pandemijom boleti Covid-19 su prihvatljive.
 • kroz prijavni formular podnesu nacrt predloga razrade teme, odnosno sinopsis priloga koji planiraju da urade (uz navođenje institucija, poslovnih udruženja ili drugih organizacija koje smatraju relevantnim, kao i liste predloženih sagovornika).
 • imaju osnovno znanje engleskog jezika.
 • dobiju saglasnost nadležnog urednika za učešće u programu.
 • obaveste projektni tim nakon što je njihov tekst/prilog objavljen/emitovan.

Više informacija

Pratite nas