Biblioteka
Pozajmljivanje

Pozajmljivanje Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

U našim prostorijama možete pronaći aktuelni izbor štampanih i audio-vizuelnih medija na nemačkom jeziku, i u prevodu, kojima želimo da Vam skrenemo pažnju na trendove i savremene teme.

 • Knjige na nemačkom
 • Prevodi nemačkih autora na srpski
 • Leksikoni, rečnici i priručnici
 • Nemačke dnevne novine i časopisi
 • Nemački stručni časopisi
 • Baze podataka
 • Kompakt-diskovi
 • DVD
Većim i izdiferenciranim fondom raspolažemo u oblastima koje su za nas od posebnog značaja:
 • Nemačka književnost
 • Nemački kao strani jezik
 • Savremena umetnost 
Naša biblioteka je dostupna svima i njeno korišćenje je besplatno. Za iznajmljivanje knjiga i audio-vizuelnih medija neophodna je članska karta. Za upis je potrebna važeća lična karta ili pasoš na uvid. Strani državljani pokazuju pasoš i prijavu boravka u Srbiji. Izdata članska karta je neprenosiva na drugo lice. Ako korisnik izgubi člansku kartu, dužan je da to prijavi biblioteci koja će mu izdati duplikat uz odgovarajuću nadoknadu. Mlađima od 18 godina osim toga treba i potpis jednog od roditelja. Molimo Vas da uvek ponesete svoju člansku kartu jer pozajmljivanje bibliotečke građe može da se vrši samo uz člansku kartu.
 

 • Izdavanje duplikata članske karte:
  500.-
 • Kazna prekoračenja roka:
  po medijskoj jedinici dnevno: 10.-
 • Fotokopije / štampanje stranica sa interneta:
  format A4: 5.- 
  format A3: 10.-
Sledeće medije možete maksimalno odjednom da pozajmite:
 • 6 knjiga
 • 4 časopisa
 • 2 CD-a
 • 2 CD-ROM-a
 • 2 DVD-a
 • 1 paket medija 
4 nedelje: knjiga
2 nedelje: paket medija, časopis, CD, CD-ROM, DVD

Leksikoni i rečnici, dnevne novine i najnovija izdanja časopisa se ne mogu pozajmljivati.
Svojim korisnicima nudimo mogućnost samostalnog iznajmljivanja medija putem uređaja za iznajmljivanje.
Rok vraćanja se može produžiti ukoliko medij nije rezervisan za druge korisnike. Korisnik ima pravo da rok vraćanja produži maksimalno dva puta. Za produženje rokova korišćenja molimo Vas da nas kontaktirate telefonom 011/4427-105 ili nam pišite na
biblioteka@belgrad.goethe.org.
Svaki korisnik je sam odgovoran za pridržavanje rokova vraćanja. Slanje opomena ne spada u obaveze biblioteke. Ukoliko se korisnik ne pridržava rokova vraćanja, šalju se najviše 3 opomene. Posle toga sledi poslednja opomena, koja najavljuje isključenje iz biblioteke.
U slučaju gubitka ili oštećenja bibliotečke građe, član je dužan da plati odgovarajuću nadoknadu (shodno cenovniku biblioteke Goethe-Instituta).
Kao član biblioteke možete besplatno da koristite Internet u biblioteci. Molimo Vas da obratite pažnju da je korišćenje Interneta ograničeno samo na pretraživanje informacija vezanih za Nemačku. Nije dozvoljeno posećivati Internet-stranice sa rasističkim, pornografskim ili ekstremističkim sadržajima.
Moguće je kopirati delove sadržaja iz bibliotečke građe (knjiga, časopisa i novina) za ličnu upotrebu (u skladu sa gore navedenim cenovnikom).
Kopiranje CD-ova, CD-ROM-ova i DVD-eva nije dozvoljeno, jer se time krše autorska prava (Copyright) i to predstavlja krivično delo. 
Mantili i velike tašne, kao i ranci se moraju ostaviti na garderobi. Zabranjeno je pušenje i unošenje hrane i pića u biblioteku. Posetioci biblioteke su dužni da vode računa o ličnoj higijeni. Zaposleni u biblioteci su ovlašćeni da isključe iz biblioteke one posetioce koji krše kućni red.