Podrška prevođenju

PODRŠKA PREVOĐENJU Foto: Goethe-Institut/Marija Piroški

Goethe-Institut u okviru programa „Prevođenje nemačkih autora na strane jezike“ daje podršku izdavačima u inostranstvu za objavljivanje prevoda dela nemačke književnosti. Na taj način dela savremene nemačke književnosti, knjige za decu i mlade, važni naučni naslovi i naučno-popularna literatura postaju dostupni i čitoacima koji ne govore nemački jezik.
 
Ovaj program namenjen je ostvarivanju kulturno-političkih ciljeva i veoma je važan za usmeravanje spoljne politike u oblasti kulture i obrazovanja.
 
Ukoliko prijava bude prihvaćena, Goethe-Institut inostranom izdavaču nadoknađuje deo troškova prevođenja, koji se isplaćuju po objavljivanju dela u prevodu na strani jezik. Ovim programom nije predviđeno preuzimanje troškova prevoda u punom iznosu, kao ni finansiranje troškova štampanja i objavljivanja naslova.
 
Tokom skoro 40 godina postojanja ovog programa finansijski je podržano objavljivanje oko 6.000 knjiga na 45 jezika.

Nadležni Goethe-Institut u Vašoj zemlji će evaluirati Vašu prijavu. Ukoliko je odobri, poslaće preporuku u centralu Goethe-Instituta u Minhenu, gde odbor odlučuje o visini sume koja će biti dodeljena. 

Odbor se sastaje četiri puta godišnje u sledećim terminima:
 • početkom februara: rok za prijavu 1. decembar
 • krajem aprila: rok za prijavu 15. mart
 • krajem jula: rok za prijavu 15. juna
 • početkom novembra: rok za prijavu 15. septembra
O prijavama koje se tiču prevođenja stručnih knjiga i dela iz oblasti društvenih nauka odbor odlučuje na sednicama u aprilu i novembru. Za dela iz oblasti društvenih nauka traži se osim toga mišljenje Nemačke istraživačke zajednice. Zbog toga može potrajati tri do šest meseci dok se ne donese konačna odluka.
 1. Prijavljivanje od strane izdavačkih kuća: Mogu se prijaviti samo ne-nemački izdavači.
 2. Objavljena dela: Podrška se pruža prevođenju dela nemačkih autorki i autora koja su objavljena u štampanoj formi od strane izdavača sa nemačkog govornog područja.
 3. Prevod originala: Prevođenje se mora obavljati sa originalnog nemačkog teksta.
 4. Termin objavljivanja prevoda: U obzir se uzimaju samo oni projekti koji se u trenutku zaključivanja ugovora o finansijskoj podršci još uvek ne nalaze u fazi štampe. 
 5. Delimično pokrivanje troškova prevođenja: U slučaju dobijanja podrške, Goethe-Institut nadoknađuje deo prevodilačkih troškova nakon objavljivanja izdanja na stranom jeziku. Nije predviđeno potpuno preuzimanje troškova prevođenja, kao ni finansiranje troškova licence, štampe i redakcije.
 6. Navođenje Goethe-Instituta i štampanje logoa: Inostrani izdavač je u obavezi da u impresumu napomene finansijsku podršku Goethe-Instituta i odštampa njegov logo. Ukoliko ovo ne bude učinjeno, Goethe-Institut zadržava pravo da ne isplati odobrenu sumu. 
 7. Honorar prevodioca: U slučaju dobijanja podrške, za utvrđivanje sume mogu se uzeti u obzir samo honorari koji se isplaćuju prevodiocu najkasnije prilikom objavljivanja knjige. 
 8. Prevod kao elektronska knjiga u eBiblioteci: Prevode koji budu objavljeni u elektronskom obliku Goethe-Institut bi želeo da stavi na raspolaganje korisnicima svoje eBiblioteke. Izdavač je u obavezi da Goethe-Institutu stavi na raspolaganje prevod u epub-formatu.
U nastavku ćete pronaći logo Goethe-Instituta, koji je potrebno odštampati u izdanju podržanog prevoda:
 

 
eBiblioteka Goethe-Instituta omogućuje iznajmljivanje digitalnih medija poput elektronskih knjiga, audio-knjiga i elektronskih časopisa. Iz naše eBiblioteke se mediji mogu iznajmiti 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, samo jednim klikom. eBiblioteka trenutno nudi oko 25.000 medija za izdavanje, koji se mogu iznajmiti samo preko Goethe-Instituta van Nemačke.

Trenutno je iz eBiblioteke moguće iznajmiti pojedine prevode nemačkih knjiga na engleski jezik. Ovu ponudu bismo voleli da obogatimo i drugim naslovima i jezicima, stoga zainteresovanim izdavačima nudimo detaljnije informacije:

Onleihe Goethe-Institut

Neki od prevoda na srpski jezik koje smo poslednjih godina podržali:

Kant, Immanuel
Metafizika prirode / übers. von Goran Rujević, Damir Smiljanić, Milan Soklić. – Novi Sad : Akademska knjiga, 2016. – 346. S.
(Biblioteka Physis)
ISBN 978-86-6263-106-0
Originalsacht.: Ausgewählte Schriften <serb.>

Kant, Immanuel 
Metafizika morala / übers. von Dušica Guteša. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993. - 300 S. 
(Biblioteka Nomos) 
ISBN 86-7543-036-1 
Originalsacht.: Metaphysik der Sitten <serb.>

Nietzsche, Friedrich 
O budućnosti naših obrazovnih ustanova / übers. von Dušan Janić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1997. - 131 S. 
(Biblioteka Elementi ; 36) 
Originalsacht.: Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten <serb.> 

Nietzsche, Friedrich 
Spisi o grčkoj književnosti i filozofiji / übers. von Tomislav Bekić - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1998. - 249 S. 
(Biblioteka Evropski klasici : nemački pisci) 
Originalsacht.: Schriften zu Literatur und Philosophie der Griechen <serb.> 

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
Forma i princip filozofije : rani spisi / übers. von Danilo N. Basta. - Beograd : Nolit, 1988. - 236 S. 
(Filozosfska biblioteka) 
[Form und Prinzip der Philosophie (Auswahl aus den Jugendschriften) <serb.>] 
ISBN 86-19-01581-8

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 
Spisi iz filozofije umetnosti / übers. von Olga Kostrešević. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1991. - 289 S. 
(Bibliotheka Theoria ; 17) 
ISBN 86-7543-022-1 
Originalsacht.: Zur Philosophie der Kunst <serb.> 

Schiller, Friedrich
O LEPOM / übers. von Strahinja Kostić. – Beograd : Book & Marso, 2007. – 291 S.
ISBN 978-86-7748-073-8
Originalsacht.: Ästhetische Schriften <ser.>

Winckelmann, Johann Joachim 
Istorija drevne umetnosti / übers. von Drinka Gojković. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1996. - 251 S. 
(Biblioteka Elementi ; 35) 
Originalsacht.: Anmerkungen über die Baukunst der Alten. Geschichte der Kunst des Altertums <serb.> 

Lista podržanih prevoda dela iz 20. i 21. veka nalazi se na stranici mreže Traduki: 
www.traduki.eu

Važna informacija

Zahteve izdavača za podršku prevođenja dela 20. i 21. veka iz oblasti beletristike, stručne literature, kao i literature za decu i mlade prima mreža Traduki. Zahtevi za prevođenje dela koja su objavljena pre 1900. godine dostavljaju se lokalnom Goethe-Institutu u okviru programa „Prevođenje nemačkih autora na strane jezike“.

Lista podržanih prevoda dela iz 20. i 21. veka nalazi se na stranici mreže Traduki: 

Traduki