Projekti

ACTOPOLIS

ACTOPOLIS je poziv na akciju i na ko-autorstvo grada - preko disciplina, granica nacionalnih i kulturnih razlika.

Urban Incubator @ Goethe-Institut

Urbani Inkubator

2011-2016/17: Tragovi. Savamala - dokumentacija neverovatnog kulturnog i urbanističkog preobražaja

City Guerilla Logo © City Guerilla

GOETHE-GERILA / GRADSKA GERILA

Samoorganizovanost mladih ljudi u urbanom okruženju: od projekta Goethe-Instituta do samostalnog udruženja.

GoetheFest2016 @ Goethe-Institut

GoetheFest

GoetheFEST prezentuje aktuelni izbor iz programa Berlinala i najvažnije aktuelne dobitnike Nemačke filmske nagrade.

First Film First @ Goethe-Institut

First Film First

Filmska škola Goethe-Instituta za mlade režisere iz Jugoistočne Evrope