Servis za bibliotekare

Godišnjak Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Ovde možete naći manifestacije, stručne informacije i ponude za saradnju sa bibliotekarima.

U cilju podsticanja stručnog dijaloga i razmene na partnerskoj osnovi sarađujemo sa drugim bibliotekama, bibliotekarskim udruženjima, obrazovnim ustanovama i institucijama u zemlji i inostranstvu.

U Srbiji i Crnoj Gori zajedno sa partnerima organizujemo radionice, studijska putovanja ili programe razmene u oblasti pružanja informacija.

Radionice i konferencije za bibliotekare

Ovde ćete pronaći informacije o aktuelnim radionicama za bibliotekare.

Biblioteke otvaraju svetove. Biblioteke stvaraju prostor za susrete. Biblioteke su otvorene za sve. Verujemo da je upravo u vremenima digitalizacije i brzog preobražaja medija, biblioteka idealno mesto kontakta i mesto za orijentaciju, a pre svega ona predstavlja most između ljudi i medija.

Novi mediji

Goethe-Insitut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Goethe-Institutima u Beogradu i Zagrebu organizuje radionicu „Medijska pedagogija u biblioteci“, koja će se održati 27. i 28. septembra u Sarajevu. Radionicu će voditi Bjanka Franceze i Judit Betger. Cilj radionice je isprobavanje konkretnih i praktičnih alata iz oblasti fotografije, filma, aplikacija, upoznavanje sa novim konceptima i medijima i uviđanje mogućnosti koje oni pružaju za biblioteke.

Bjanka Franceze i Judit Betger već nekoliko godina rade u Gradskoj biblioteci u Minhenu kao bibliotekarke za decu i omladinu, a ovom prilikom nam donose primere iz Minhena i Nemačke: Šta podrazumevaju pojmovi „medijske pedagogije“ i „medijske kompetencije“ i kakve to veze ima sa bibliotekom? Kakva institucija je Biblioteka grada Minhena i šta ona svom gradu nudi?
 
Učešće: po pozivu
Praktični primeri iz bibliotečkog rada

24-25.10.2018.
Gradska biblioteka u Novom Sadu
Učešće: po pozivu


„Zainteresovati što više mladih“ – ovo je godišnji cilj koji sebi postavljaju mnoge biblioteke. Nižu se usavršavanja, razgovori, diskusije i brojne, čini se, neuspele manifestacije, ali motivisanje ove problematične ciljne grupe za korišćenje biblioteke deluje gotovo nemoguće. Ova radionica će pružiti pojašnjenja, strategije i isprobane ideje iz bibliotečke prakse – a to sasvim sigurno neće biti uobičajena, opšta rešenja.
 
Rafaela Miler © Raphaela Müller Rafaela Miler je 6 godina rukovodila novom programskom ponudom pod nazivom „update. jung & erwachsen“ Gradske biblioteke u Minhenu, a zajedno sa koleginicom Astrid Mekl bila je na čelu komisije za medijsku pedagogiju. Na jesen 2017. godine počela je da vodi projekat Filmskog festivala za dečja prava u Berlinu, pa se sada u slobodnom angažmanu bavi  držanjem predavanja i radionica na različite teme u oblasti digitalnog i kulturnog obrazovanja, kao i podsticanja demokratskih vrednosti.
 
Astrdi Mekl © Astrdi Meckl Astrid Mekl je više od 17 godina bila zaposlena u Gradskoj biblioteci u Minhenu, gde je, u okviru programskog rada i odnosa sa javnošću, rukovodila programskim dešavanjima za decu i mlade. Zajedno sa koleginicom Rafaelom Miler odgovorna je za praktično uvođenje teme medijske pedagogije u ovoj biblioteci. Danas se bavi držanjem treninga i predavanja za različite ciljne grupe na temu medijske i informacione pismenosti.
Konferencija će se održati 26. oktobra 2018. u Beogradu u organizaciji mreže EUNIC – kulturnih centara zemalja EU: Institut Servantes, Goethe-Institut, Francuski institut, Italijanski institut za kulturu i Austrijski kulturni forum, u partnerstvu sa Delegacijom Evropske unije u Srbiji i uz dragocenu saradnju Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke grada Beograda, Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ i Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

EUNIC: Digital Reading

U radu konferencije će učestvovati eminentni stručnjaci iz evropskih zemalja, iz Španije, Nemačke, Austrije, Italije i Francuske, kao i njihove kolege iz pomenutih srpskih institucija, i to u okviru dva panela na sledeće teme:
  • Savremena biblioteka: korisnici u fokusu i
  • Savremena biblioteka: bibliotečke usluge u fokusu.
Učesnice iz Nemačke biće Astrid Mekl i Rafaela Miler, a govoriće na temu „Mladi i adolescenti – slučaj večito problematične ciljne grupe“.
 
Dodatne informacije možete pronaći na sledećem linku:
https://eunicserbia.wordpress.com/