Hurtig adgang:
Gå direkte til indholdet (Alt 1)Gå direkte til sekundærnavigationen (Alt 3)Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)

Freiraum

Det Europa, vi kender, er under forandring og udfordret på mange måder af bl.a. økonomisk ulighed, flygtningestrømme og højrepopulisme. Derfor er 38 Goethe-Institutter med respektive lokale partnere – fra teatre og kunstinstitutioner over NGO’er til universiteter og foreninger – gået sammen om projekt Freiraum, hvor det store tema er friheden i Europa her og nu. Læs mere...

Freiraum© Goethe-Institut / Adam Burakowski

København-Skopje tur-retur: Hvordan går det med friheden?

Helt centralt for Freiraum er netværkstanken. I 2017 udviklede hvert institut og partner et spørgsmål til emnet frihed, der har relevans for deres by eller land, og som man ønsker et andet instituts blik på. Alle spørgsmål blev omsat til korte film og præsenteret på et stormøde i Warszawa i december 2017. Se filmene her:

Freiraum - Se filmene
Ved samme lejlighed blev institutterne med partner ved lodtrækning parret i tandems, samtidig med at de byttede spørgsmål. København og Skopje i Makedonien blev dermed hinandens partnerbyer. Et interessant match mellem to vidt forskellige lande og hovedstæder. København og Danmark forbindes på verdensplan med demokrati, velfærd, bæredygtighed og livskvalitet, hvorimod Skopje og Makedonien de seneste år især har oplevet kritisk omtale af den arkitektoniske masterplan Skopje 2014, som har ændret byens udtryk dramatisk med monumenter og facadeløft i barok og nyklassisk stil og indskrænkning af grønne byrum.
 
I hele 2018 arbejder institutterne og partnerne med hinandens spørgsmål i tæt tandemsamarbejde, som gerne skulle udmunde i spændende og kreative perspektiveringer og måske ligefrem løsningsbud på de mange problemstillinger. Formatmæssigt har man frie hænder og koncerter, udstillinger, filmproduktioner, workshops mm. står i kø i hele Europa for at sprede resultatet af de mange kooperationer på tværs af landegrænser. Følg med her:

Freiraum - Arrangementer

Tandembyer: København - Skopje

Goethe-Institut Dänemark har som sin lokale partner valgt Copenhagen Architecture Festival (CAFx) med festivaldirektør Josephine Michau i spidsen. I tandembyen Skopje er den lokale partner organisationen Kontrapunkt, som tegnes af Iskra Geshoska og siden 2001 har arbejdet med politisk-filosofiske temaer, kritisk aktivisme og forholdet mellem kunst og politik. Kontrapunkt arrangerer bl.a. en gang årligt CRIC Festival for Critical Culture i Skopje med det formål at fremme den kritiske dialog og byde ”the culture of silence” modstand.
 
Sammen med CAFx har Goethe-Instituttet formuleret et for København og Danmark aktuelt spørgsmål, som tager udgangspunkt i den accelererende gentrificering, altså processen med stigende boligpriser i bycentrene, som kun en særlig gruppe af velstillede har råd til, der dermed kommer til at dominere byerne. En udfordring mange europæiske byer slås med:

”ET KØBENHAVN FOR ALLE: Hvordan bliver byen et frirum for alle – hvor den mangfoldige, demokratiske samtale er sikret?”
 


Skopje retter i sin problemstilling lyset mod frihedens vilkår i Makedonien:
 
”Hvordan kan vi til stadighed sikre frihedens fundament og løbende styrke dens identitet samt økonomiske og politiske aspekter?”
 

 

Bytte, bytte Købmand og to filmprojekter

Tandemsamarbejdet mellem København og Skopje udmønter sig i to forskellige filmprojekter, som mere eller mindre frit forholder sig til de originale spørgsmål. Fra dansk side har man genfortolket den makedonske problemstilling i arkitektonisk retning og vil se nærmere på friheden fra et rumligt perspektiv:

”Hvordan bliver demokrati og identitet genforhandlet i udformningen og brugen af det offentlige rum og i kulturarven i Skopje?”

Det sker konkret ved at CAFx i slutningen af september filmer 3 forskellige steder i det offentlige rum i Skopje. På Macedonia/Alexander Square, i indkøbscenteret The GTC Mall samt på en typisk kommunistisk-modernistisk plads ved Maxim Gorki Street. Her interviewer man bl.a. de lokale om deres forhold til disse offentlige rum. Tidspunktet for filmarbejdet er interessant, idet Makedonien den 30. september stemmer om både et nyt navn til den unge nation og dermed også medlemskab af EU og Nato.

Makedoniens ”take” på det danske spørgsmål beskæftiger sig med makedoneres oplevelse af at leve i København, og hvad de forstår ved frihed. I dette filmprojekt interviewes 5 forskellige makedonere bosiddende i Danmark om deres syn på landet, byen København og deres opfattelse af friheden, som den udfolder sig for dem netop her.

Begge filmprojekter vil blive præsenteret på CRIC Festival for Critical Culture fra den 21.11. til den 15.12. 2018 og til næste år også i Danmark.
 

Kædereaktion

Som en udløber af Freiraum er projektet Kettenreaktion (kædereaktion) sat i søen, der også skal fremme dialogen om fælles problemstillinger over grænser. Igen er friheden hovedemnet, når europæiske intellektuelle, tænkere, journalister og videnskabsfolk involveres i at skabe en fortløbende kæde af spørgsmål og svar. Modellen er tænkt sådan, at en intellektuel i et land modtager et spørgsmål, som vedkommende besvarer og afslutter med et nyt spørgsmål til den næste i rækken. Kæden er allerede i fuld gang, og der arbejdes på at få den til Danmark også! Hold øje med udviklingen på:

Kædereaktion

Top