Laenutustingimused - Goethe-Institut Eesti

Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)

Laenutustingimused

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Eeskirjad ja õigused


Filme laenutatakse ainult mitteäriliste esituste jaoks ning vanuse alampiir on 15 aastat.
Filmi ümbersalvestamine ja kopeerimine videole ning muudele pildi- ja helikandjatele on keelatud.

Filmi õigusvastase esituse korral võidakse algatada kriminaalõiguslik uurimine. Autoriõiguste kaitsmise huvides tuleb filmiteoseid esitada tervikuna ja neid ei tohi muuta. Esitusõigusi ei tohi loovutada kolmandatele isikutele. Reklaam on lubatud ainult redaktsiooniliste teadetena ajakirjanduses.

Tähtajad

Tellige filmid võimalikult vara. Saatelehel näidatud tagastuskuupäevast tuleb kindlasti kinni pidada.

Esitusaruanded

Lisatud aruandelehel olevad andmed esituste ja vaatajate arvu kohta on kohustuslikud. Koopia kahjustustest tuleb teatada viivitamatult koos puuduse täpse kirjeldusega.

KOOPIA KAHJUSTUMINE

Laenulevõtja vastutab enda tekitatud kahjustuste eest koopial ja temalt võidakse sisse nõuda parandus- ja kopeerimiskulud.

Üldine info

Goethe Instituut jätab endale õiguse laenutustingimuste eiramise korral edaspidi keelduda laenutajale filmide laenutamisest. Goethe Instituut Leedus ei vastuta juhul, kui tähtaegadest ja reserveerimistest ei ole võimalik kinni pidada kolmandate isikute süül.

Goethe Instituuti tuleb nimetada kõigil selliste filmiprogrammide reklaamikandjatel, kus kasutatakse Goethe Instituudi koopiaid. (Soovi korral saadetakse Goethe Instituudi logo.)

Tellimine

Kui tellite esimest korda, kasutage meie veebiregistreerimist.

Registreeritud laenutajana saate tellida soovitud filme, märkides veebivormile oma kliendinumbri.