Paulína Šedíková Čuhová soovitab
Der verlorene Sohn

Der verlorene Sohn © Aufbau Verlag, Berlin, 2020 Im letzten Roman Olga Grjasnowas begleiten wir Jammaludin – den Sohn Olga Grjasnowa viimases romaanis jälgime võimsa Põhja-Kaukaasia imaami Schamili poega Jammaludini, kes antakse Kaukaasia sõja ajal pantvangina Vene tsaarile. Jammaludin avastab Venemaal uue maailma, kultuuri ja keele ning korraga seisab ta kahe täiesti erineva maailma ja religiooni vahel ning ei pea võitlema mitte ainult suureks kasvamise, pideva lõhestatuse, igatsuse ja armastusega, vaid langeb ka lahendamatusse identiteedikonflikti.
 
Olga Grjasnowa käsitleb oma romaanis iseseisvalt ajaloolist materjali, mis on tõepoolest ära teeninud põhjaliku ja faktipõhise uurimistöö, mille alusel autor on kirjutanud hiilgava fiktiivse loo. Peamiselt käsitleb teos eri maailmade vahel eksisteerimist ja küsimust, mis on kodumaa, mis on ka Grjasnowa varasemate romaanide keskne teema.
 
Mulle valmistas selle ajaloolise romaani juures rõõmu võimalus tutvuda tundmatu maailma ning selle (muu hulgas) valuliku ja kurva ajalooga, mida Grjasnowa visandab haarava pildirikkuse ja detailsusega, ilma sealjuures pateetiliseks või nostalgiliseks muutumata. Kuigi suuremas osas on tegemist ajaloolise materjaliga, tunduvad teemad lugemise ajal ikka ja jälle ajakohased ja tänapäevased, mille eest võib tänada ka elavat keelt ja perspektiivi. Grjasnowa romaan „Der verlorene Sohn“ kingib lugejale äärmiselt põneva ja emotsionaalselt liigutava lugemiselamuse.
 

 

Aufbau Verlag

Olga Grjasnowa
Der verlorene Sohn
Aufbau Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 978-3-351-03783-3
383 lk

Laenutage e-raamat Goethe Instituudi e-raamatukogust

Saksakeelsed arvustused:
Deutschlandfunk Kultur
SWR2
Süddeutsche Zeitung