Eszter Pálfy soovitab
Ein Mann seiner Klasse

Ein Mann seiner Klasse, Christian Baron © Claassen Verlag, Berlin, 2020
Christian Baron sündis 1985 Kaiserslauternis neljalapselise töölispere teise lapsena. Tema isa oli mööblipakkija, ema puhastusteenindaja. Oma debüütromaanis „Ein Mann seiner Klasse“ seab ta endale eesmärgiks käsitleda seda sotsiaalset miljööd, mis kujundas tema elu, ega varjagi, et tegemist on autobiograafilise teosega. Ta kirjeldab omaenda pere lugu ja lapsepõlve, mille keskmes oli alkohoolikust vägivaldne isa.

Paradoksaalsel kombel on madalamatest sotsiaalsetest klassidest rääkivate belletristlike teoste autorid paratamatult autsaiderid, juba ainuüksi seetõttu, et selle miljöö peategelastel endil puudub keel rääkimaks kirjanduslikult küsimustest ja probleemidest, mis neid puudutavad – autsaiderid, kes kas ei olegi nendest ühiskonnakihtidest pärit või kes läbi ühiskondliku tõusu, eelkõige läbi õppimise on eemaldunud oma kunagisest miljööst ning saavad seda seetõttu vaadata uuest perspektiivist. Christian Baroni puhul kehtib viimane variant ning kuna ta räägib oma elust ja oma kogemustest, on tema jutustustoon väga autentne: käigu jutt isa purjus-agressiivsest olemusest, ema haigusest või tädist, kelle juures lapsed lõpuks üles kasvavad.

Romaani mina-jutustaja manab esile lapsepõlvemälestusi ning esitab neid samas tagantjärele tõlgendava täiskasvanu perspektiivist. Tänu mineviku ja oleviku vahel pendeldavale jutustamisviisile uurib raamat ka seda, millise jälje jätab töölisklassis toimunud sotsialiseerumine uuele ühiskondlikule rollile intellektuaalina.
 
Christian Baron on oma täpse stiiliga kirjutanud vapustava romaani, mis liigub osavalt eri ajaliste tasandite vahel – see lektüür võib lemmikuks saada. See puudutab emotsionaalselt, kuid väldib samas peene tunnetusega igasugust paatost ja enesehaletsust. Romaani pluss on ka see, et peategelasi ei kujutata mustvalgelt: isast ei saa kurjuse kehastus, vaid sisimas head sooviv kuju, kellel ei õnnestu oma elu juhtida. Seoses sellega arvan end olevat leidnud romaani olulisima küsimuse: kas inimese eluteed ja saatust kujundavad tema individuaalsed otsused või seab sotsiaalne kuuluvus teatud raamid juba ette? Baron peab oma romaanis olulisemaks viimast. Ta näeb oma isa tragöödias selget põhjust iseenda sotsiaalse positsiooni vastuoludes ning sellele osutab ka romaani pealkiri: oma klassi mees.

Claassen Verlag

Christian Baron
Ein Mann seiner Klasse
Claassen Verlag, Berlin, 2020
ISBN 978-3-54610000-7
288 lk

Saksakeelsed arvustused:
Perlentaucher.de
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine Zeitung auf Bücher.de