Lars Felgner soovitab
Unsere Welt neu denken

Unsere Welt neu denken © Ullstein Verlag, Berlin, 2020 Unsere Welt neu denken
Tunnustatud poliitökonomist ja jätkusuutlikkuse uurija Maja Göpel tabab oma raamatuga „Unsere Welt neu denken – Eine Einladung“ täpselt ajavaimu. Võttes arvesse kõiki praeguseid kriise, aduvad paljud, et samamoodi jätkamisel pole tulevikku. Hind, mida läänelik kasumi suurendamisele ja tarbimisele suunatud majandussüsteem meie planeedilt, inimeste kooseksisteerimiselt ja indiviidi füüsilis-psüühiliselt terviselt nõuab, on liiga suur. Vajame tulevikule suunatud ökonoomset uut kokkulepet, mis seab keskmesse loodusressursside kaitse, koostöö ja üleilmselt õiglase majandamise.
Göpel kirjutab veenvalt, paljude näidete abil ja hästi mõistetavalt, mismoodi see välja võiks näha, millised mõttebarjäärid tuleb teel sinna kõrvaldada ja kuidas minna üle mõtlemiselt tegutsemisele.
Autoril õnnestub lühidalt, kuid väga täpselt kirjeldada meie (neo)liberaalse majandussüsteemi ajalugu alates Adam Smithist kuni tänapäevani ning paljastada sellest tuleneva turumajandusliku mõtteviisi ajale jalgu jäämine, vastastades selle uusimate teaduspõhiste arusaamadega. Tegemist on selge toetusavaldusega paratamatule vajadusele lõpuks ometi teadlasi kuulda võtta ning traditsioonilised mõttemustrid kõrvale heita. Iga peatüki lõpus olevad lühikokkuvõtted on nagu juhendid parema maailma loomiseks. See aimekirjanduse teos peaks kuuluma kõigi poliitika- ja majandusvaldkonna otsustajate kohustuslikku lektüüri. Tahaks neile hüüda: kuulake Maja Göpeli äratushüüet ja ideid!

Ullstein Verlag

Maja Göpel
Unsere Welt neu denken – Eine Einladung
Ullstein Verlag, Berlin, 2020
ISBN: 9783550200793
208 lk

Saksakeelsed arvustused:
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Spiegel