Piotr de Bończa Bukowski soovitab
Hölderlin übersetzen

Hölderlin übersetzen von Luigi Reitani © Folio Verlag, Wien, 2020 Itaalia germanist ja tõlkija Luigi Reitani on Friedrich Hölderlini loomingu uurijate hulgas tuntud ja tunnustatud. Ta on teinud endale nime tolle švaabi geeniuse leidliku tõlgendajana ning on tema teoste, eriti lüürika auhinnatud tõlkija. Märkida tuleb, et Reitani toetub suurepäraselt 19. sajandi suure filoloogia traditsioonidele, mille järgi on tõlkimine võõra teose analüüsimise ja tõlgendamise vahend.
 
Tema opus magnum on kõigi Hölderlini teoste kakskeelne väljaanne, mis põhineb kohusetruul filoloogilisel kriitikal ja teose uudsel kontseptsioonil. Originaali mõistmine ja terviku nägemine on luuletaja loomingu esitlemise kontekstis fundamentaalse tähtsusega. Milliseid versioone luuletustest tuleks lugejale esitada? Millises järjekorras ja millistes rühmades tuleks luuletusi tutvustada, kui Hölderlin neid ise ei liigitanud? Sellele ja muudele küsimustele ei ole selget vastust.
 
Kuid teise küsimuse on Reitani lahendanud vägagi huvitaval moel: ta otsustas kompositsiooni kasuks, milles arvestatakse ühest küljest luuletuste esmaavaldamise kohti ja teisalt kohti, kus need luuletaja käsikirjades asuvad. Sellest, kui oluline on itaalia õpetlase jaoks ruum, milles Hölderlini poeesia laiali laotub, annavad tunnistust tema hiljuti avaldatud kogumikus „Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf der Flucht“ olevad joonised.
 
Lisaks kaunile esseele Hölderlini „poeetilisest topograafiast“, milles peitub välismaailma interioriseerimise jõud, leiame siit märkmeid saksa poeetide Itaalia-pildist ning suurepärase visandi, mis näitab, kuidas sõjajärgse aja saksakeelsed luuletajad Hölderlini ja tema kohtade juurde tagasi pöördusid – kõik see on köite teises osas, mis on mahult tagasihoidlik, kuid täidetud tohutu mõttesisuga. Esimene osa sisaldab esseesid Hölderlini luuletuste tõlkimise kunsti kohta, kus Reitani osutub peidetud mõtteseoste, vaevu kuuldavate konsonantside ja silmale nähtamatute assotsiatsioonide teravapilguliseks avastajaks. Nendes esseedes näitab ta, et tõlkimine avab imelise tee teksti mõistmise juurde.
 
Suurepärane lektüür selle ühtviisi tuntud, kuid ikkagi veel salapärase kunstniku 250. sünniaastapäevaks!

Folio Verlag

Luigi Reitani
Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf der Flucht
Folio Verlag, Wien, 2020
ISBN 9783852568133
80 lk

Saksakeelsed arvustused:
Perlentaucher
Süddeutsche Zeitung
Tagesspiegel