Tanja Petrič soovitab
Krieg und Liebe. Essays

Krieg und Liebe  - Lukas Bärfuss © Wallstein Verlag Lukas Bärfuss ei ole mitte ainult üks väljendusrikkamai saksakeelseid dramaturge ja jutustajaid, vaid ka mõtteselge ja kriitiline (Euroopa-)mõtleja ja esseist. Oma esseedes, mis hõlmavad stiililiselt eri žanreid alates lühilugudest kuni poeesiani, ja muteeruvad enamasti uuenduslikuks segavormiks, räägib ta konkreetsete üksikjuhtumite näitel alati universaalsetest asjadest. Esseekogumikus „Krieg und Liebe“, nagu juba ka kogumikus „Stil und Moral“, leiab kõiksugu tekste – kirjanduskriitikat, kõnesid, luuleloenguid ja följetone.   

Kirjaniku uut raamatut läbib punase niidina vägivald oma eri vormides (olgu siis sõja laastamistöö, hävitamine, keelevägivald, tuleviku äravõtmine või „ainult“ la petite mort), mis on tihti seotud erootikaga. Praeguste poliitiliste ja ühiskondlike suhete sondeerimisel on Bärfuss armutult aus. Ta ütleb välja selle, mida teised näha ei taha. Seetõttu jookseb teda lugedes üle selja külm judin: „Oleme ühiskonnana kaotanud ideaali, avatud tuleviku ideaali, tuleviku, mis on meie poolel.“ Ja millised väljavaated tulevikuta ühiskonnal ikka on?    

Lukas Bärfuss
Krieg und Liebe. Essays
Wallstein Verlag, Göttingen 2018
ISBN 978-3-8353-3241-6
294 lk