Árpád Bernáth soovitab Der Panzer zielte auf Kafka

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Kui Heinrich Böll koos naise ja poja Renéga 20. augustil 1968 Prahasse jõudis, oli õhtu juba käes. Tšehhi kirjanike liit oli ta endale külla kutsunud, et ta saaks „oma silmaga meie uuenemisprotsessis veenduda“. Kolme Kölnist pärit külalisega samal ajal, kuid ilma kutseta asusid teele ka Varssavi pakti kolmsada tuhat sõdurit, et Tšehhis aset leidvad uuenemisprotsessid halastamatult peatada, et ebainimliku näoga nõukogude sotsialismipraktika „vennasriigis“ relvade abil läbi suruda. Perekond Böllid elasid kesklinnas asuva hotelli Alcron toas number 315.

Nõukogude väed hõivasid 21. augusti ööl pealinna poliitilised, sõjalised ja vaimsed keskused alates kommunistliku partei keskkomiteest kuni kirjanike liidu kontorini. Nii sai Bölli hea tahte visiidist mälestusterohke rindekülastus. Nii sai idas ja läänes kõrgelt hinnatud kirjanikust olude sunnil sõjareporter. 50 aastat pärast neid maailmaajalugu mõjutanud sündmusi annab René Böll oma isa reportaažid ja ajaleheintervjuud uuesti välja: „Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling.“ Neid täiendavad isiklikud mälestused, isiklikud fotod ja põhjalikud märkused. Esimest korda saab heita pilgu ka Bölli päevikusse, mille alusel reportaažid sündisid. Samal ajal räägib Praha kevade põhjustest ja iseärasustest Martin Schulze Wessel, kes selle teose jaoks uurimuse koostas. Böllile sai Prahas osaks võimalus kogeda ja elada oma nahal läbi haruldane ajalooline hetk, kus kogu riik ühtselt, nagu Ungari 1956. aastal enesemääramise ja vabaduse poole püüdles.


 

Heinrich Böll
Der Panzer zielte auf Kafka
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018
ISBN: 978-3-462-05155-1
224 lk