Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)

CycleUp!

CycleUp! on suunatud kunstnikele, otsustajatele ja kodanikele. Kunsti ja loovuse abil tahame koos seada tähelepanu keskmesse jalgratta kui kliimaneutraalse, kestliku ja turvalise liiklusvahendi.

Jalgrattur tööstuskompleksis© Aidan Formigoni

Mis on CycleUp!

Kas kunsti, kultuuri ja kestliku liikuvuse vahel on olemas seos? Esmapilgul võib see tunduda ebatavalise kombinatsioonina. Üks briti ajakiri nimetas kultuurivaldkonda hiljuti maailma kõige silmakirjalikumaks keskkonnareostajaks: ühest küljest käsitlevad kunstnikud oma teostes keskkonnaprobleeme, kliimamuutust ja selle tagajärgi. Teisest küljest on sellel tegevusharul suur CO2-jalajälg. Kunstnikud lendavad vernissaažide jaoks ümber maakera, turismitööstus ja kultuurivaldkond on tihedalt põimunud ning kunstiproduktsiooni ressursikulu on tohutu. CycleUp! mõtestab kestlikkust läbiva teemana: koos kunstikogukonnaga soovime kestlikkust, keskkonnasõbralikku liikuvust ja jalgratast tõstatada kunstis käsitlemist leidvate teemadena sõltumata žanrist, milleks võib olla nii teater, installatsioonid kui tegevuskunst. Lisaks tahaksime välja selgitada, kas kunstiloomeprotsessi on võimalik muuta keskkonnasõbralikumaks, näiteks kas residentuuriprogrammide CO2-jalajälge saaks vähendada või kuidas mõelda kunstist kui millestki kohalikust, kaasavast ja seega kestlikust.
 

Koos kunstikogukonnaga soovime mõista, kuidas kestlikkus ja kestlik liikuvus saaksid jõuda nii kunstnike igapäevaellu kui ka teemana kunsti. Üks tähtsaimaid meetmeid on kunstnikele mõeldud residentuuriprogramm viies Euroopa riigis. Residentuuriprogramm pakub kõigis žanrites tegutsevatele kunstnikele võimalust töötada teostega, mille teema on liikuvus ja jalgratas. Samal ajal korraldavad mõned projektipartnerid regulaarselt residentuuriprogramme ka väljaspool seda projekti ning tahavad teada, kuidas neid programme kestlikumaks muuta. Kunstilise poole pealt tegeleb residentuuriprogrammiga väline kuraatorite meeskond.
CycleUp! tahab suurendada jalgratta populaarsust tavapärase liiklusvahendina. Selleks korraldame publikut kaasavat kunstiprogrammi, kunstilisi sekkumisi jalgrattaga sõitmise teemal ja kogukonnategevusi. Nendeks võivad näiteks olla kunstilised jalgrattatöökojad või avalikud õpikojad, kus huvilised saavad ise luua kunstiteoseid jalgratta ja kestliku liikuvuse teemal. Neid tegevusi raamistavad avalikud arutelud ja õpikojad. Kodanikele suunatud tegevuste kunstilise poole jaoks kutsume külla mõned residentuuriprogrammis osalevad kunstnikud.
 
CycleUp! tahaks parandada teadlikkust jalgratturite vajadustest ja kultuurist kui vahendist käitumise muutmiseks. Õpikodadesse ja konverentsidele kaasame algusest peale otsustajaid partnerriikidest.

Kontakt

Hannah Jung
Kesk-Ida Euroopa regiooni kultuuriprogrammi juhataja, Goethe-Institut Prag
Hannah.Jung@goethe.de


Koostööpartnerid

Top