Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)

CycleUp!

CycleUp! on suunatud kunstnikele, otsustajatele ja kodanikele. Kunsti ja loovuse abil tahame koos seada tähelepanu keskmesse jalgratta kui kliimaneutraalse, kestliku ja turvalise liiklusvahendi.

Jalgrattur tööstuskompleksis© Aidan Formigoni

Mis on CycleUp!

Kas kunsti, kultuuri ja kestliku liikuvuse vahel on olemas seos? Esmapilgul võib see tunduda ebatavalise kombinatsioonina. Üks briti ajakiri nimetas kultuurivaldkonda hiljuti maailma kõige silmakirjalikumaks keskkonnareostajaks: ühest küljest käsitlevad kunstnikud oma teostes keskkonnaprobleeme, kliimamuutust ja selle tagajärgi. Teisest küljest on sellel tegevusharul suur CO2-jalajälg. Kunstnikud lendavad vernissaažide jaoks ümber maakera, turismitööstus ja kultuurivaldkond on tihedalt põimunud ning kunstiproduktsiooni ressursikulu on tohutu. CycleUp! mõtestab kestlikkust läbiva teemana: koos kunstikogukonnaga soovime kestlikkust, keskkonnasõbralikku liikuvust ja jalgratast tõstatada kunstis käsitlemist leidvate teemadena sõltumata žanrist, milleks võib olla nii teater, installatsioonid kui tegevuskunst. Lisaks tahaksime välja selgitada, kas kunstiloomeprotsessi on võimalik muuta keskkonnasõbralikumaks, näiteks kas residentuuriprogrammide CO2-jalajälge saaks vähendada või kuidas mõelda kunstist kui millestki kohalikust, kaasavast ja seega kestlikust.
 

 © Goethe-Institut Estland

Kontakt

Adele Newman
Projektijuht, Goethe-Institut Prag
adele.newman@goethe.de


Koostööpartnerid

Top