Täienduskoolitus Eestis

Fortbildung Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe Instituut Eestis pakub saksa keele õpetajatele võimalust täienduskoolituseks.

2018. aasta septembris alustab Goethe-Instituut Eestis moodulkoolitussarjaga „Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache“, mille sihtgrupiks on nii õpetajateed alustavad kui ka juba aktiivselt tegutsevad saksa keele õpetajad, samuti huvitatud teiste ainete õpetajad, kelle saksa keele oskuse tase on vähemalt B2.

Lisainformatsioon
 
Tallinna, Riia ja Vilniuse Goethe Instituudid pakuvad 2019. aasta sügisel saksa keele õpetajatele veel kord 10. moodulit „Saksa keele õpe noortele“.

10. moodul „Saksa keele õpe noortele“

DLL - Deutsch Lehren Lernen

Koostööpartnerid

Tallinna Goethe Instituut korraldab saksa keele kui võõrkeele õpetamiseks ja propageerimiseks seminare, õppepäevi saksa keele õpetajatele ja muid üritusi; seda koostöös erinevate partneritega.

SA Innove
kontaktisik: Aile Arro

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Riias asuv DAAD teabekeskus on ka Eesti eest vastutav.
Mitmetes Tallinna ja Tartu ülikoolides on DAAD esindatud:
www.daad.lv

Deutsche Auslandsgesellschaft

Zentralstelle für Auslandsschulwesen
koordinaator Eestis:
Uwe Saegebarth
tallinn@auslandsschulwesen.de