Täienduskoolitus Eestis

Täienduskoolitus Eestis Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe Instituut Eestis pakub saksa keele õpetajatele võimalust täienduskoolituseks.

2018. aasta septembris alustab Goethe-Instituut Eestis moodulkoolitussarjaga „Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache“, mille sihtgrupiks on nii õpetajateed alustavad kui ka juba aktiivselt tegutsevad saksa keele õpetajad, samuti huvitatud teiste ainete õpetajad, kelle saksa keele oskuse tase on vähemalt B2.

Lisainformatsioon
 
Alates 2020. aastast pakume Goethe Instituudi täienduskoolitussarja „Deutsch lehren lernen“ Kesk-Ida Euroopas regioonipõhise koolitusena. Kandideerida võivad õpetajad Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast, Tšehhist ja Ungarist.

Lisainformatsioon
 

Koostööpartnerid

Tallinna Goethe Instituut korraldab saksa keele kui võõrkeele õpetamiseks ja propageerimiseks seminare, õppepäevi saksa keele õpetajatele ja muid üritusi; seda koostöös erinevate partneritega.

SA Innove
kontaktisik: Aile Arro

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Riias asuv DAAD teabekeskus on ka Eesti eest vastutav.
Mitmetes Tallinna ja Tartu ülikoolides on DAAD esindatud:
www.daad.lv

Deutsche Auslandsgesellschaft

Zentralstelle für Auslandsschulwesen
koordinaator Eestis:
Uwe Saegebarth
tallinn@auslandsschulwesen.de