Täienduskoolitus Eestis

Täienduskoolitus Eestis Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe Instituut Eestis pakub saksa keele õpetajatele võimalust täienduskoolituseks.

Goethe Instituut pakub stipendiume saksa keele õpetajatele, osalemiseks 2022. aastal ühe- kuni kahenädalastel täienduskoolitusseminaridel Saksamaal-

Stipendiumile ootame kandideerima saksa keele õpetajaid, kes
  • õpetavad saksa keelt üldhariduskoolide alg-, põhikooli või gümnaasiumiastmes, kutse- või täiskasvanuhariduses, samuti õpetajakoolitajaid
  • hetkel aktiivselt õpetavad ja osalevad ka Eestis pakutavatel täienduskoolitusseminaridel
  • ei ole viimase nelja aasta jooksul Saksa Liitvabariigi stipendiaadina täiendusskoolitusseminaridel osalenud
  • on valmis koolitusel kogetut ja õpitut kolleegidele Eestis vahendama
Detailsem info taotluse esitamiseks

Täienduskoolitus saksa keele õpetajatele Saksamaal

Aastaks 2022 saab stipendiumitaotlusi esitada kuni 31.10.2021 aadressil

stipendien-tallinn@goethe.de


 
Alates 2020. aastast pakume Goethe Instituudi täienduskoolitussarja „Deutsch lehren lernen“ Kesk-Ida Euroopas regioonipõhise koolitusena. Kandideerida võivad õpetajad Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Slovakkiast, Sloveeniast, Tšehhist ja Ungarist.

Lisainformatsioon
 

Koostööpartnerid

Tallinna Goethe Instituut korraldab saksa keele kui võõrkeele õpetamiseks ja propageerimiseks seminare, õppepäevi saksa keele õpetajatele ja muid üritusi; seda koostöös erinevate partneritega.

SA Innove
Kontakt: Aile Arro

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

Zentralstelle für Auslandsschulwesen

tallinn@auslandsschulwesen.de

Kontakt: Sabine Langrehr