Veebiseminar Tavaõppelt distantsõppele

Webinar © Goethe-Institut /Sinah Grotefels, Heike Sinn

T, 05.05.2020

17:00 - 18:30

Online

Hästi toimiv digiõpe – millega arvestada?

Umbes kuu aja eest seisid õpetajad kogu maailmas silmitsi olukorraga, kus pea „üle öö“ tuli üle minna tavatundidelt distantsõppele. Tehnilised lahendused õppe korraldamiseks on tänaseks koolides juba leitud. Samuti on erinevad institutsioonid (kultuuri- ja haridusasutused, kirjastused, ettevõtted) pakkunud õpetajatele tuge mitmesuguste (enamasti tasuta) digimaterjalide näol.  Lähtudes oma õpilastest ja õpisituatsioonist jäävad õpetaja teha sobivad valikud ja see kõik koos kõlama panna.

Veebiseminaril saate nõuandeid meediapõhiseks keeleõppeks. Samuti esitletakse rakendusi, mis toetavad õppijakeskse ja motiveeriva veebipõhise saksa keele õppe läbiviimist.  

Ala Vysockaja õpetab ka ise juba aastaid veebipõhiselt, samuti on tal aastatepikkune kogemus koolitajana antud valdkonnas.
 
Registreerumine kuni 04.05.2020 kell 10.00

Registreerunutele edastatakse link seminaril osalemiseks 04.05.2020 päeva jooksul.

Tagasi