Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)
“Climate Neutral City” simulation game© Goethe-Institut

Planeerimismäng „Kliimaneutraalne linn“

Kas te õpetate saksa keelt mõnes Leedu, Läti, Eesti, Tšehhi või India koolis?

Kas soovite tutvuda haarava ja uuendusliku õpetus- ja õpimeetodiga? Ja tahate arendada oma õpilastes selliseid oskuseid nagu arutlemine, konfliktide konstruktiivne lahendamine, läbirääkimine, modereerimine ja esitlemine?

Siis tulge osalema planeerimismängus „Kliimaneutraalne linn“! See tasub end ära nii teie kui ka teie õpilaste jaoks.

Registreerumistähtaeg (India): 7. september 2022
Registreerumistähtaeg (Kesk- ja Ida-Euroopa): 20. juuni 2022

 


Millega on tegu?

Ilm läheb aina soojemaks. Iga aastaga. Kuna inimesed tarbivad üha enam fossiilkütuseid, raiuvad maha metsi ja tegelevad intensiivpõllundusega, tekivad kliimas muutused. Soojusallikaid on üha rohkem, põuda esineb sagedamini, liustikud sulavad, merevee tase tõuseb.

Planeerimismängus „Kliimaneutraalne linn“ osalemiseks tuleb endale mängu ajaks võtta ühes väljamõeldud linnas tegutsevate inimeste roll: linnapea, ühingu „Fridays for Future“ liige, tööstusliidu esindaja või turismibüroo juhataja. Linnapea kutsel tulevad linna huvirühmade esindajad ümarlaua taha kokku. Kindlast eelarvest lähtudes tuleb läbi rääkida võimalike meetmete üle ja leppida kokku selles, kuidas linna CO2-heidet 2030. aastaks poole võrra vähendada. Keskpikas perspektiivis soovib linn kliimaneutraalseks muutuda ja ei tohi seetõttu enam CO2-heidet tekitada – see aitab peatada maakera soojenemist.

Planeerimismängu lõpus salvestatakse tulemusest 3 minuti pikkune saksakeelne video.

Osalejad mängivad planeerimismängu brauseripõhise tarkvara abil laua- või tahvelarvutis. Mängu ajal peetakse läbirääkimisi ja arutelusid kas koolis näost näkku või kodus videokonverentsi teel (nt Zoomis).

Planeerimismängu võib mängida näiteks projektipäeva või projektinädala ajal.
 


Mille poolest planeerimismäng eriline on?

Planeerimismäng on põnev didaktiline õpetus- ja õpivorming. See võimaldab õppida kogemuspõhiselt ja seega eriti kinnistuvalt, lisaks on see ka väga haarav. Planeerimismängu tuuma moodustab päris või väljamõeldud probleem. Osalejad käsitlevad teemaga seotud keskseid küsimusi eri vaatenurkadest ja saavad selle käigus teada, kui raske ja samal ajal oluline on arvestada eri huvidega ja leida kompromisse. Mängu tulemus ei ole ette antud. Seetõttu saavad osalejad otsida erinevaid lahendusi, proovida oma läbirääkimisoskusi ja teha otsuseid. Seetõttu probleemidest mitte ainult ei räägita, vaid neid ka kogetakse ja kujundatakse.
 


Mis on planeerimismängu eesmärgid?

 • konfliktide konstruktiivse käsitlemise edendamine
 • arvamuse kujundamise ja arutlusoskuse parandamine
 • demokraatia toetamine
 • ühiskondlikule aktiivsusele motiveerimine
 • kliimamuutuste alaste teadmiste süvendamine


Osalejatele - registreerumine

Planeerimismäng toimub sel aastal 21.09.–18.11.2022.

Kõik osalejad saavad osalemistõendi.
Esmaspäev, 20. juuni 2022
Osalejad peavad vastama järgmistele tingimustele:
 • õppima saksa keelt mõnes Leedu, Läti, Eesti, Tšehhi või India koolis;
 • oskama saksa keelt Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi vähemalt tasemel A1-A2;
 • olema osalemise ajal 14–18 aastat vanad;
 • osalema vähemalt 15-liikmelise (ja kuni 30-liikmelise) rühmana, et tekiks elav diskussioon (osalejad võivad olla mitmest klassist);
 • saama kasutada tahvel- või lauaarvutit (nutitelefonist ei piisa);
 • esitama lapsevanema poolt allkirjastatud nõusoleku, kui nad ei ole osalemise ajal 18-aastased.
Mängus osalemiseks ei ole vaja kliimamuutuste alaseid teadmisi.
 
Planeerimismäng toimub vastava riigi keeles, et osalejad saaksid teemat käsitleda ja ennast väljendada eakohaselt. Osalejad esitlevad tulemusi saksa keeles 3-minutilises videos.
Jah! 2021. aastal toimunud pilootprojekti hindamine näitas, et planeerimismäng suurendas oluliselt osalejate motivatsiooni oma saksa keele oskust parandada.
Üks planeerimismäng kestab umbes 4,5 tundi (sh lühike paus). 
Jah, toimub veebipõhine lõpuüritus, kus osalejad saavad üksteisega tutvuda ning kus esitletakse iga riigi parimat videot.
Goethe Instituut tutvustab planeerimismängu ja vastab õpetajate küsimustele kahel mais toimuval veebiüritusel.

Peale selle saavad õpetajad enne planeerimismängu toimumist abimaterjali teabega mängu ja selle läbiviimise kohta. Mängude tehnilise läbiviimise eest vastutab kohapealne Goethe Instituudi töötaja.

Augusti viimasel nädalal ja septembri esimesel nädalal toimub veebipõhine täienduskursus, kus õpetajad saavad soovi korral tutvuda harjutustega, millega parandada õpilaste suhtlusoskust ja valmistada neid planeerimismänguks ette. Osalejad saavad osalemise kohta tunnistuse. (jääb ära)
 
Saksa keele õpetajad Leedust, Eestist, Lätist ja Tšehhist saavad registreeruda nendel aadressidel:

Eesti: info-tallinn@goethe.de
Läti: Rozite.Spica@goethe.de
Leedu: Laura.Frolovaite.extern@goethe.de
Tšehhi: info-prag@goethe.de

Tagasivaade: pilootprojekt 2021

Pilootplaneerimismäng „Kliimaneutraalne linn“ (veel võistlusena) meeldis nii õpilastele kui ka õpetajatele väga. Osales 15 kooli viiest riigist, kokku 213 õpilast vanuses 14–18, kelle saksa keele oskus vastas tasemele A1–A2.

Kõik õpetajad ja keskmiselt 89% õpilastest osaleksid planeerimismängus jälle.

77% õpilaste jaoks parandas projekt saksa keele õppimise motivatsiooni. Nad arvasid, et võiksid oma saksa keele oskust parandada nii palju, et suudaksid planeerimismängus osaleda saksa keeles. Sellest vaimustusest annavad tunnistust planeerimismängu lõpus loodud videod, kus esitletakse ümarlauaarutelude tulemusi.
 


Kontakt

Top