Planeerimismäng „Kliimaneutraalne linn“

 Viis erivärvilist kätt valge tausta ees, mille all on tekst „Planspiel“. © Goethe-Institut

Õpetate koolis saksa keelt? Tahate tutvuda uuendusliku õpetus- ja õpimeetodiga? Teie ja teie õpilased huvitute kliimamuutustest?

Siis tulge osalema rahvusvahelises veebipõhises planeerimismängus „Kliimaneutraalne linn“!
Õpilased võtavad endale mängu ajaks väljamõeldud linna Fonta erinevate huvirühmade esindajate rollid, arutlevad ja peavad linnapea juhtimisel oma emakeeles läbirääkimisi, milliste meetmetega oleks võimalik linna CO2-heidet 2030. aastaks poole võrra vähendada. Pärast planeerimismängu salvestavad õpilased 3 minuti pikkuse saksakeelse video, kus nad tutvustavad fiktiivsele linnavolikogule meetmeid, mida linn peaks rakendama.

Planspiel 2023

Planspiel Klimaneutrale Stadt © Goethe-Institut

​​​​​​​
2023. aastal jätkub planeerimismäng „Kliimaneutraalne linn“ pisut muutunud kujul.

Projektis osalevad Eesti, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola ja Tšehhi.
 
Planeerimismängu mängitakse koolides ajavahemikul 25. septembrist kuni 10. novembrini 2023. 

Eestis osalevad: 
 

Ilm läheb aina soojemaks. Iga aastaga. Kuna inimesed tarbivad üha enam fossiilkütuseid, raiuvad maha metsi ja tegelevad intensiivpõllundusega, tekivad kliimas muutused. Soojusallikaid on üha rohkem, põuda esineb sagedamini, liustikud sulavad, merevee tase tõuseb.

Planeerimismängus „Kliimaneutraalne linn“ osalemiseks tuleb endale mängu ajaks võtta ühes väljamõeldud linnas tegutsevate inimeste roll: linnapea, ühingu „Fridays for Future“ liige, tööstusliidu esindaja või turismibüroo juhataja. Linnapea kutsel tulevad linna huvirühmade esindajad ümarlaua taha kokku. Kindlast eelarvest lähtudes tuleb läbi rääkida võimalike meetmete üle ja leppida kokku selles, kuidas linna CO2-heidet 2030. aastaks poole võrra vähendada. Keskpikas perspektiivis soovib linn kliimaneutraalseks muutuda ja ei tohi seetõttu enam CO2-heidet tekitada – see aitab peatada maakera soojenemist.

Planeerimismängu lõpus salvestatakse tulemusest 3 minuti pikkune saksakeelne video.

Osalejad mängivad planeerimismängu brauseripõhise tarkvara abil laua- või tahvelarvutis. Mängu ajal peetakse läbirääkimisi ja arutelusid kas koolis näost näkku või kodus videokonverentsi teel (nt Zoomis).

Planeerimismängu võib mängida näiteks projektipäeva või projektinädala ajal.
 

Planeerimismäng on põnev didaktiline õpetus- ja õpivorming. See võimaldab õppida kogemuspõhiselt ja seega eriti kinnistuvalt, lisaks on see ka väga haarav. Planeerimismängu tuuma moodustab päris või väljamõeldud probleem. Osalejad käsitlevad teemaga seotud keskseid küsimusi eri vaatenurkadest ja saavad selle käigus teada, kui raske ja samal ajal oluline on arvestada eri huvidega ja leida kompromisse. Mängu tulemus ei ole ette antud. Seetõttu saavad osalejad otsida erinevaid lahendusi, proovida oma läbirääkimisoskusi ja teha otsuseid. Seetõttu probleemidest mitte ainult ei räägita, vaid neid ka kogetakse ja kujundatakse.
 

  • konfliktide konstruktiivse käsitlemise edendamine
  • arvamuse kujundamise ja arutlusoskuse parandamine
  • demokraatia toetamine
  • ühiskondlikule aktiivsusele motiveerimine
  • kliimamuutuste alaste teadmiste süvendamine

2022. aastal osales 45 kooli viiest riigist, rohkem kui 850 õpilast vanuses 14–18, kelle saksa keele oskus vastas tasemele A1–A2. Kaks kooli osalesid mängus kahe grupiga. Esimest korda ei toimunud planeerimismäng enam võistlusena. Tagasiside oli taaskord väga positiivne: 98 % õpetajatest ja 94 % õpilastest võtaksid ka tulevikus hea meelega planeerimismängust osa.  
Pilootplaneerimismäng „Kliimaneutraalne linn“ (veel võistlusena) meeldis nii õpilastele kui ka õpetajatele väga. Osales 15 kooli viiest riigist, kokku 213 õpilast vanuses 14–18, kelle saksa keele oskus vastas tasemele A1–A2.
Aastal 2022 osales Eesti planeerimismängus juba teist korda. Viimsi Gümnaasiumis ülesvõetud video pakub kõigile huvilistele võimaluse tutvuda mängu sisu ja kuluga. 2023. aastal mängitakse planeerimismängu pisut muutunud kujul.

Kontakt

Goethe-Institut Tallinn
info-tallinn@goethe.de

Jälgige meid ka sotsiaalmeedias