Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad
IDO 03. - 07.08.2020

IDO 2020 Werbebanner © Goethe-Institut

Miljonid õpilased üle kogu maailma on moto „DABEI SEIN! – Die IDO kommt zu dir“ all kutsutud osalema rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil (IDO). Rohkem kui 50 osalejariigist valitakse riigisisestes võistlusvoorudes välja enam kui 100 saksa keele õppurit vanuses 14–17. Berliini (2016) ja Freiburgi (2018) järel toimub IDO 2020 esimest korda uuenduslikus digiformaadis.

Eelvoorude võitjad hakkavad olümpiaadil võistlema maailma parima saksa keele õppija tiitli nimel kolmel tasemel. 

IDO eesmärk on tekitada väljaspool Saksamaad elavates noortes huvi saksa keele vastu, tugevdada omavahelist sallivust ning avada osalejatele Saksamaa kultuuri, majanduse ja kodanikuühiskonna uksed.

Finaal, mille keskmes on Dresden, toimub veebis 3. kuni 7. augustini 2020. 

IDO korraldaja on Goethe Instituut koostöös Rahvusvahelise Saksa Keele Õpetajate Seltsiga (IDV).

Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad mitte ainult ei tekita väljaspool Saksamaad elavates noortes huvi saksa keele vastu, vaid tugevdab ka nendevahelist sallivust ja loob Saksamaast kuvandi kui maailmale avatud riigist. Digitaalselt toimuva finaaliga kaasneb mahukas raamprogramm, mille ajal toimuvad muu hulgas veebikohtumised teiste noorte, ettevõtete, ülikoolide, kunstnike ja kodanikega Dresdeni piirkonnast ja mujalt Saksamaalt. Lisaks ootab osalejaid üks eriline kontsert, palju erinevaid kultuuriüritusi ja uuenduslik konkurss. Paljudele live-üritustele on võimalik kutsuda ka oma sõpru ja vanemaid. Koos teiega soovime muuta IDO 2020 ülemaailmseks digitaalseks suurürituseks.
 

 • Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad (IDO) on maailma suurim saksa keele võistlus. Sellel aastal toimub see 3. – 7. augustini veebiformaadis moto „DABEI SEIN! – Die IDO kommt zu dir“ all. Finaalis kohtuvad veebikeskkonnas rohkem kui 100 õpilast 50 riigist. 
 • Riigisiseste eelvoorude võitjatest osalejad näitavad IDO raames oma saksa keele oskust kolmel tasemel: A2, B1 ja B2. Ka suhtlusoskus ja loova meeskonnatöö oskus on konkursil olulised valikukriteeriumid.
 • Rahvusvahelise saksa keele olümpiaadi eesmärk on kasvatada rahvusvahelist järelkasvu, tekitada väljaspool Saksamaad elavates noortes huvi saksa keele vastu, tugevdada omavahelist sallivust ning avada osalejatele Saksamaa kultuuri ja kodanikuühiskonna uksed. Samuti loob see kuvandi Saksamaast kui olulisest haridus- ja majandusriigist.
 • Iga kahe aasta järel korraldatav üritus toimub Saksamaal mõnes Goethe Instituudi asukohas. Varasematel aastatel on IDO toimunud järgmistes linnades: 2008 Dresdenis, 2010 Hamburgis, 2012 ja 2014 Frankfurdis, 2016 Berliinis ja 2018 Freiburgis. Sellel aastal toimub see veebformaadis ja on seotud Dresdeni linnaga.
 • Järgmine IDO toimub 3. kuni 7. augustini 2020 uuenduslikus digiformaadis. Motoks on „DABEI SEIN! – Die IDO kommt zu dir“.
 • Sellel suvel osaleb finaalis rohkem kui 100 õpilast 50 riigist.
 • Samal ajal toimuma pidanud täienduskoolitusseminar saksa keele õpetajatele jääb sel aastal kahjuks ära.
Osaleda võivad õpilased, kes on riigisiseste saksa keele olümpiaadide või muu riigisisese valikuprotseduuri käigus kvalifitseerunud osalema IDO-l ühel kolmest tasemest (A2, B1, B2). Osaleda saavad õpilased, kes on 14–17-aastased.

IDO-l ei tohi osaleda:

 • õpilased, kelle emakeel on saksa keel või kellel vähemalt üks vanematest on saksakeelne;
 • õpilased, kes on elanud mõnes saksakeelses riigis vähemalt kuus kuud järjest;
 • välismaal tegutsevate Saksa koolide või valdavalt saksa õppe- ja suhtluskeelega kohalike erakoolide õpilased;
 • õpilased, kes on jõudnud täisikka;
 • isikud, kes on juba alustanud õpinguid ülikoolis.
Valeandmete esitamine õpilaste kohta toob kaasa diskvalifitseerimise või võidukoha äravõtmise.
Igast riigist tohib osaleda 2 osalejat. Osalejad võivad osaleda erinevatel tasemetel või samal tasemel.
Eestis valitakse IDO-l osalejad üleriigilise saksa keele olümpiaadi tulemuste põhjal. Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel-ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi. Eelvooru tulemusi hindab eelvooružürii, lõppvooru tulemusi üleriigiline lõppvooru žürii. Goethe Instituudi esindaja osaleb žürii töös.

2020. aastal korraldasid üleriigilist saksa keele olümpiaadi Tartu Ülikool (Teaduskool) ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimus 6. märtsil 2020 Tartu Ülikoolis.

Rohkem infot
 • Osalejad on veebi vahendusel 5 päeva Dresdeni külalised. Kvalifikatsioonivoorude parimad saksa keele õppijad võistlevad kolmel keeletasemel maailma kolme parima tiitlile. Konkursil ei hinnata mitte ainult keeleoskust, vaid ka kultuuridevahelist pädevust ja rahvusvahelises meeskonnas töötamise oskust.
 • Osalejaid ootavad huvitavad töötoad, veebipõhised kohtumised noortega ning tuntud inimeste ja institutsioonidega Dresdenis, virtuaalsed ekskursioonid ja põnev kultuuriprogramm. Olümpiaad, mis on kantud olümpiale omasest rahumeelsest ja üksteist austavast koostegutsemisest ning erinevate kultuuride mitmekesisusest.
IDO-l osalemist rahastatakse Goethe Instituudi stipendiumiprogrammi kaudu.
 • Selleaastasel digitaalsel saksa keele olümpiaadil osaleb igast riigist kaks õpilast. 
 • Võita on võimalik reis Saksamaale (aastal 2021), milles sisaldub saksa keele kursus Dresdeni Goethe Instituudis.