Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)
Lautstark 2016Foto: Diana Unt © Goethe-Institut Estland

Lautstark 2022

Projekti „Lautstark“ eesmärk on edendada saksa keele õppimist rütmi ja muusika kasutamise kaudu ning äratada huvi saksakeelse muusika ja kultuuri vastu.

Muusikaprojektis „Lautstark“ ei valita superstaari, tähtis on osavõtt ja eesmärgiks on pääs lõppkontserdile, mis on kavandatud Tallinnas 28. mail 2022.

Traditsioonilisi eelvoore ning eraldi kontserte Tallinnas ja Tartus sel õppeaastal ei toimu. Lõppkontserdil osalemiseks tuleb esitada ansambli laulu videosalvestus. 
Žürii valib salvestuste põhjal välja kuni 15 parimat ansamblit, mis esinevad lõppkontserdil. Lõpliku arvu lõppkontserdile pääsenutest otsustab lauluvõistluse žürii vastavalt esinejate tasemele. Žürii otsus on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.

Žüriil on kolm hindamiskriteeriumit:
  • saksa keele hääldus
  • musikaalsus
  • esituse veenvus
Muusikaprojekt „Lautstark“ toimub neljas vanuseklassis:
  • lasteaialapsed,
  • 1.-3. klass,
  • 4.-6. klass,
  • kooli segaansambel, kus musitseerivad koos nii nooremad kui ka vanemad saksa keele õppijad (1.-12. klass). Segaansambel ei koosne ühevanustest lastest.

Lauljate arv ansamblis on piiratud 3-10 lauljale ning osaleda võivad lapsed ja noored, kes õpivad lasteaias või koolis saksa keelt.
Laulu valimisel on soovitatav, et seda oleks võimalik kasutada saksa keele tunnis õppetöö osana. Laul peab olema sisult eakohane ja vastama osalejate võimetele. 

Igal ansamblil tuleb laulu saate eest ise hoolitseda. Selle jaoks on lauluvõistluse toimumiskohtades olemas klaver, võib kasutada ka enda saatepille. Lubatud on playbacki kasutamine.

Kindlasti palume meeles pidada, et laulmine on saatest olulisem.

NB! On soovitatav, et esinejad juba proovides mikrofoniga laulmist harjutaksid, kuna lõppkontserdil tuleb lastel ja noortel kasutada mikrofoni.
Muusikaprojekti registreerimise tähtaeg on 8. aprill 2022, salvestiste esitamise tähtaeg 10. mai 2022.

Registreerumisankeet
Projekti koordinaator: Mari Eerme
Kontakt: eerme.mari@gmail.com
Muusikaprojekti „Lautstark“ lõppkontsert on avalik üritus. Seda jäädvustatakse (foto, video jms.) ning kajastatakse nii Goethe Instituudi kui ka osalevate lasteaedade või koolide kodulehtedel ning sotsiaalmeedia kanalites. Laulude videosalvestusi, mis valmivad eelvoorudes esinemise asemel, kasutatakse ainult žürii töös.

Ansamblites osalevate laste vanemaid tuleb lasteaedadel või koolidel sellest teavitada ning osaleda saavad vaid lapsed, kelle vanemad on vastava nõusoleku andnud.
Top