Lautstark 2020

Lautstark 2016 Foto: Diana Unt © Goethe-Institut Estland

Saksakeelne lauluvõistlus „Lautstark“, mis toob kokku noored saksa keele õppijad üle kogu Eesti, toimub 2020. aasta kevadel juba 11. korda.

Projekti eesmärk on edendada saksa keele õppimist rütmi ja muusika kasutamise kaudu ning äratada huvi saksakeelse muusika ja kultuuri vastu.

Sel aastal toob lauluvõistlus kaasa ka mõned uuendused. Lisaks traditsioonilisele kolmele vanuseklassile - lasteaialapsed, 1.– 3. klass ja 4.– 6. klass - lisandub neljas kategooria: kooli segaansambel. Segaansamblis musitseerivad koos nii suured kui väikesed saksa keele õppijad (1.–12. klass).

Lauljate arv ansamblis on piiratud 5–10 lauljale ning osaleda võivad lapsed ja noored, kes õpivad lasteaias või koolis saksa keelt.
„Lautstarki“ lauluvõistlusel ei valita superstaari, tähtis on osalemisrõõm ja eesmärgiks on pääseda avalikule lõppkontserdile, mis toimub Euroopa Päeval 9. mail 2020 Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis.

Lõppkontserdile pääsemiseks toimub kaks eelvooru:
11. aprillil Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis ning 4. aprillil Tartus Lotte lasteaias. Žürii valib eelvoorudest välja igast vanuseklassist 3–5 parimat ansamblit, kokku kuni 15 ansamblit, mis esinevad lõppkontserdil. Lõpliku arvu lõppkontserdile pääsenutest otsustab lauluvõistluse žürii vastavalt esinejate tasemele. Eelvoorudes on žürii otsus lõplik ning mitte vaidlustatav.

Žüriil on kolm hindamiskriteeriumit:
  • saksa keele hääldus
  • musikaalsus
  • esituse veenvus
Laulu valimisel on soovitatav, et seda oleks võimalik kasutada saksa keele tunnis õppetöö osana. Laul peab olema sisult eakohane ja vastama osalejate võimetele. Ideid laulude valimiseks leiate mh Eesti Rahvusraamatukogu saksakeelsest lugemisalast või Goethe Instituudi õpperaamatukogust.

Igal ansamblil tuleb laulu saate eest ise hoolitseda. Selle jaoks on lauluvõistluse toimumiskohtades olemas klaver, võib kasutada ka enda saatepille. Lubatud on playbacki kasutamine ehk siis instrumentaalsaade digitaalsel kujul (CD, mp3 vms.).

Kindlasti palume meeles pidada, et laulmine on saatest olulisem.

NB! On soovitatav, et esinejad juba proovides mikrofoniga laulmist harjutaksid, kuna nii eelvoorudes kui ka lõppkontserdil tuleb lastel ja noortel kasutada mikrofoni.
Muusikaprojekti „Lautstark“ eelvoorud ja lõppkontsert on avalikud üritused. Neid jäädvustatakse (foto, video jms.) ning kajastatakse nii Goethe Instituudi kui ka osalevate lasteaedade või koolide kodulehtedel ning sotsiaalmeedia kanalites. Ansamblites osalevate laste vanemaid tuleb lasteaedadel või koolidel sellest teavitada ning osaleda saavad vaid lapsed, kelle vanemad on vastava nõusoleku andnud.

Registreerumisankeet

Registreerumise tähtaeg: 20.02.2020

* kohustuslik
Kui edastate kontaktvormile sisestatud andmed, klõpsates allpool oleval nupul, nõustute sellega, et kasutame Teie andmeid päringule vastamiseks või Teiega ühenduse võtmiseks. Selle nõusoleku tagasivõtmiseks saatke e-kiri aadressile eerme.mari@gmail.com. Nõusoleku tagasivõtmisel kustutatakse Teie andmed kohe. Muudel juhtudel kustutatakse Teie andmed pärast seda, kui oleme Teie päringu töötlemise lõpetanud või andmete säilitamise eesmärk langeb ära.

Andmekaitsedeklaratsioon