Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)
Sprachenexpedition rund um die OstseeIllustration: Goethe-Institut

Avastusretk Läänemere riikide keeltemaailma

Hallo! Tere! Sveiki! Moi! Labas! Hej!
Tulge avastama Läänemere ümber kõneldavaid keeli!


Projektist

Õpetate saksa keelt vähemalt tasemel A2 ja teie õpilased on 14- kuni 17-aastased? Siis olete oodatud osa võtma mitmekeelsusprojektist „Avastusretk Läänemere riikide keeltemaailma“.

Goethe Instituudid Taanis, Rootsis, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus kutsuvad õpetajaid koos oma õpilastega ühiselt ning koostööd eeldavate ülesannete kaudu avastama enda mitmekeelsust, mitmekeelsust  oma riikides ja kogu Läänemere regioonis.

Saksa keelt ei kasuta projektis osalejad aktiivselt mitte ainult omavahelise suhtluskeelena, vaid saavad ka kogemuse, et see võib mitmel moel olla sillaks erinevate „Läänemere keelte“ vahel.
Keeleõppijad loovad mh enda keeleportree, tutvuvad tekstidega teistes projektis osalevates keeltes ja püüavad nende sisu mõista, õppides sealjuures teadlikult kasutama oma seniseid keeleteadmisi. Projekti raames suhtlevad nad omavahel muusika, noorte keelekasutuse, kultuurilise ühisosa ning erinevuste, samuti projektis osalevate maade mitmekeelsuse võrdluste pinnalt. Sealjuures käsitlevad õpilased teemasid ja ülesandeid ning teevad esitlusi nii omas õpigrupis või klassi(de)s kui ka koostöös teistega.

Õpetajad saavad projekti saatvates ettevalmistavates töötubades materjalid ja juhised projektiülesannete (õppetundide) läbiviimiseks, neid toetatakse kogu projekti vältel, samuti on võimalus luua antud võrgustiku kaudu rahvusvahelisi kontakte.

Eeloleval õppeaastal toimub omavaheline suhtlus virtuaalsete keskkondade kaudu. Projekti lõpetab eeldatavalt mitmepäevane kontaktkohtumine huvitatud õpetajatele ja õpilastele 2022. aasta kevadel.
Siin leiate 7. juunil 2021 toimunud infoseminari esitluse materjali „Mehrsprachigkeit im Ostseeraum“. Seminari viisid läbi Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo.
   

Üritused

09.09.2021: Töötuba „Die eigene Mehrsprachigkeit erkunden und länderübergreifend kennenlernen – Sprachenporträts und Sprachenkonstellationen“

30.09.2021: Töötuba „Zugänge zu neuen Sprachen erkunden und Sprachwissen bewusst einsetzen – Interkomprehension und Sprachenvergleich“

25.11.2021: Töötuba „Gesellschaftliche Mehrsprachigkeit und interkultureller Vergleich – Sprachen- und Kulturporträts der verschiedenen Länder“

Veebruar – aprill 2022: veebikohtumised õpilastele

14.-17.06.2022: Seminar projektis osalevatele õpetajatele, Rendsburgis, Saksamaal


Lektorid

Anta Kursiša und Ulrike Richter-Vapaatalo Foto: © privat Anta Kursiša ja Ulrike Richter-Vapaatalo on korraldanud konverentsi, seminare ja õpetajakoolitusi teemal „Mitmekeelsus ja saksa keel Soomes“. Koostöös Soome saksa keele õpetajatega on nad välja töötanud mitmekeelsuse didaktikal põhineva õppematerjali „Mehr als Deutsch“. Anta Kursiša on Stockholmi Ülikooli õppejõud. Ta õpetab germanistikat, saksa keelt võõrkeelena ja mitmekeelsuse didaktikat ning on õppematerjalide „deutsch.com 1“, „Super 1“ ja „Deutsch ist easy!“ (Hueber Verlag) üks autoritest. Ulrike Richter-Vapaatalo on Helsingi Ülikooli õppejõud. Tema uurimisvaldkonnad germanistikas on eelkõige saksa keele grammatika ja kontrastiivne keeleanalüüs, mis leiavad kajastust ka tema koostatud õppematerjalis „Eine *Tasche Kaffee, *danke! Deutsch und Finnisch kontrastiv und im mehrsprachigen Kontext“.


Kontakt

Helen Aedla
Keeleosakonna juhataja
üldtelefon: +372 627 6960
otsetelefon: +372 627 6968
mobiiltelefon: +372 5690 5955
helen.aedla@goethe.de 

Top