Tallinna Saksa Gümnaasium
Saksa keele süvaõppest Saksa abituuriumini

Kaarel Rundu
Kaarel Rundu | Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

Tallinna Saksa Gümnaasium asutati 1980. aastal. Kool on Mustamäe linnaosa suurim üldhariduskool. TSGs algab saksa keele süvaõpe alates 2. klassist. Alates 7. klassist on võimalus õppida saksakeelses osakonnas, mille lõpetajad saavad nii Saksa abituuriumi kui Eesti gümnaasiumi lõputunnistuse.

Kuidas toonane Tallinna 54. Keskkool otsustas süvendatult saksa keelt õpetama hakata, selgitab õppealajuhataja Kaarel Rundu: “ Saksa keele süvaõpet alustati meie koolis I ja IX klassides 1983. aastal. Tol ajal oli võimalik eesti koolis valida üks aine, mida hakati süvendatult ehk rohkemate tundidega õpetama. Arutati läbi erinevaid aineid ja lähtuti sellest, millise aine õpetajate seas on tugev kaader. Valiku tegemisel osutus see määravaks teguriks. Meil olid tööl õpetajad Kaja Reissaar, Liis Haavik ja Sirje Puust, hiljem lisandus Elle Vernik, kes tegelesid saksa keele propageerimisega.”

Saksakeelse osakonna õpilasi (7-12 klass) valmistatakse ette saksa ja eesti abituuriumiks, seetõttu õpetatakse osa aineid saksa, osa eesti keeles. Saksa keeles toimub õppetöö saksa õppekavade järgi saksa õpetajate juhendamisel praegu saksa keeles, ajaloos, matemaatikas, füüsikas ja bioloogias. Gümnaasiumi lõpetamisel saavad õpilased kaks lõputunnistust: Saksa abituuriumi lõputunnistuse, mis annab õiguse edasisteks õpinguteks Saksamaa kõrgkoolides ning Eesti lõputunnistuse. Saksakeelse osakonna klassides on klassijuhatajateks nii eesti kui saksa õpetaja.

Saksakeelne osakond on avatud kõikidele Tallinna Saksa Gümnaasiumi ning teiste koolide õpilastele. Vastuvõtul kõikidesse klassidesse on määravaks eesti keele, saksa keele, inglise keele, kui ka keskmine hinne ning vastuvõtueksam. Kakskeelne õpe  sobib õpilastele, kes tunnevad huvi saksa keele ja loodusteaduslike ainete vastu.

Saksakeelne osakond avati 1. septembril 1997. Kooli toetab saksa poolelt esmajoones Kölni Väliskooliasjanduse Keskus, kes on saatnud Eestisse 10 saksa õpetajat. Palju aastaid on tehud edukat koostööd Tallinna Goethe Instituudi,  Tallinna Saksa Kultuuriinstituudi  ja Robert Boschi Fondiga.