Varajane sakse keele õpe Esimesena kõige keerulisem keel – saksa keele õppimine lasteaias

Die schwierige Sprache zuerst – Deutsch im Kindergarten
Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

7-aastase saksa keelt õppiva koolipoisi ema

Meie laps osales varajase saksa keele õppe programmis Tartu Lasteaias Klaabu ning oleme selle võimaluse eest väga tänulikud. Ühelt poolt huvitas keeleõpe last ennast, teisalt oli kindlasti oluline minu enda positiivne kogemus varajase keeleõppega - õppisin saksa keelt koolis esimese võõrkeelena.  

Laps käis lasteaias lisaks ka inglise keele huvialaringis. Juba 6-aastane sai aru, et inglise keelega on lihtsam alustada ja saksa keel tundub raskem – seda vaatamata toredale ja mängulisele metoodikale. Meie laps jätkab õpinguid koolis, kus saksa keelt saab õppida A-keelena. Ehk siis alustame keerulisemast oma kogemusel põhineva veendumusega, et tänapäeva lingua franca, inglise keele, omandab laps ka siis kui ta hakkab seda veidi hiljem õppima.

Sageli küsitakse, mis kasu ühe või teise keele õppimisest on. Inglise keeleta ei saa, ka vene keele oskus on meie kultuuriruumis oluline, milleks veel saksa, prantsuse või hiina keel. Isegi kui sakslased räägivad enamasti kenasti inglise keelt, avaneb iga inimene oma emakeeles kõige vahetumalt ning keeleoskajale avaneb uus maailm. Eesti kultuurilised ja majanduslikud sidemed Saksamaaga on piisavalt tihedad, et hakkaja inimene leiab võimaluse oma keeleoskuse rakendamiseks.