Varajane sakse keele õpe Lotte lasteaed Tartus õpetab varajast saksa keelt

Viive Vellemaa (paremal) ja õpetaja Imbi Mesila
Foto: Goethe-Institut Estland/Andres Treial

Tutvustab lasteaia juhataja Viive Vellemaa

Oleme olnud oma lasteaias seda meelt, et lastele peab andma võimalusi kogeda erinevaid asju. Uurisime mitu aastat tagasi laste rahulolu lasteaiaga ning seal oli üks küsimus ka selle kohta, mida lapsed sooviksid lasteaias õppida. Lapsed tõid muu hulgas välja ka soovi osata erinevaid keeli. Kui Goethe Instituudist tuli pakkumine varajast saksa keelt õpetama hakata, siis olime kohe valmis seda tegema.  Aasta oli ilmselt siis 2010.
 
Nagu juba osalemisprotsendist nähtub, on nii laste kui vanemate huvi väga suur. Lapsed on vanuses 3-7 ja eelmisel õppeaastal osales 45 last, see on pea kolmandik lasteaia lastest. Põhiliselt on meil 2 korda nädalas tegevus erinevas vanuses laste rühmadele (2013-2014 õppeaastal oli 3 rühma), lisaks oli meil pool aastat ühes rühmas praktikant Jennifer Saksamaalt ja ühel õppeaastal proovisime ka seda võimalust, et ühe rühma õpetaja viis ühel päeval nädalas ühe tegevuse läbi saksa keeles.
 
Hans Hase ja õpetaja Imbi on laste suured lemmikud. Meile kõkidele on suurt rõõmu pakkunud erinevatest üritustest osavõtt - Hans Hase sünnipäev Raatuse koolis, Lautstarki lauluvõistlus jne. Õpetaja Imbiga koostöös toimus meil eelmisel aastal väga meeleolukas Laternapidu, millele nii laste kui vanemate poolt oli väga positiivne tagasiside. Meie lasteaia ühisüritustel anname ikka oma "saksa keele" lastele võimaluse esineda.