Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

CRADLE
Creating Activity Designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education

 © Shutterstock

Erasmus+ KA2 
Χρηματοδότηση:
260.569 EUR  Cradle Logo
Διάρκεια έργου: 01.09.2017-31.08.2020 (ολοκληρώθηκε)

Το CRADLE -Creating Activity Designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education- είναι ένα έργο Erasmus+ (Δράση KA2). Μέσα από τρία καινοτόμα αποτελέσματα, η μεθοδολογία διδασκαλίας CRADLE προσφέρει μια διαθεματική, διερευνητική προσέγγιση βασισμένη στη δράση που έχει επίκεντρο τους μαθητές.

Στόχος του CRADLE ήταν η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ξενόγλωσσου μαθησιακού περιβάλλοντος. Είχε μια τριπλή προσέγγιση που διασυνέδεε τη διαθεματική και εστιασμένη στη δράση μάθηση με τις αρχές Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Entrepreneurship Education (EE). Οι δάσκαλοι προσπάθησαν να συνδυάσουν αυτά τα τρία στοιχεία στα μαθήματά τους.

Η εφαρμογή του CRADLE τοποθέτησε το ενδιαφέρον, την περιέργεια και την αίσθηση πρωτοβουλίας των μαθητών στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Επικεντρωνόταν στη ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σε βασικό επίπεδο είναι δεξιότητες ζωής. Μερικές από τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν ήταν η επίλυση προβλημάτων, η προσωπική ευθύνη, η κοινωνική ευθύνη, η περιέργεια, η επικοινωνία και η συνεργασία.

Οι μαθητές όρισαν οι ίδιοι τα θέματα των projects τους, τα οποία πλαισιώθηκαν από διάφορες δραστηριότητες. Οι μαθητές εργάστηκαν και έμαθαν μέσω μιας γραμμικής διαδικασίας τεσσάρων βημάτων, εμπνευσμένη από τη θεωρία «Design Thinking», με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων και το σχεδιασμό λύσεων.

Τα τέσσερα βήματα της μεθοδολογίας ήταν:
1. Προηγούμενη κατανόηση και έρευνα
2. Παραγωγή και σχεδιασμός ιδεών
3. Δημιουργία πρωτοτύπων και δράσεων
4. Αξιολόγηση και επιλογή ξένων γλωσσών
 
Αποτελέσματα του έργου
Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το CRADLE ανέπτυξε ένα Πρόγραμμα Κατάρτισης δασκάλων και μια Εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, έκανε Συστάσεις Πρακτικής Εφαρμογής για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου. Τέλος, το ευρωπαϊκό πλαίσιο Entrecomp αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων του έργου
​​​​​​​
Σε αριθμούς
- 202 μαθητές και 9 δάσκαλοι συμμετείχαν στα συνεργαζόμενα σχολεία Toverfluit, Unescoschool και De Iris στο Βέλγιο στο CRADLE
- Το 100% των δασκάλων ανέφεραν ότι το CRADLE ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα των μαθητών
- Το 86% των μαθητών ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να σχεδιάσουν στρατηγικές για να πετύχουν τους στόχους του καθώς και ότι μπορούσαν να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα πιο εύκολα μετά τη συμμετοχή τους στο CRADLE
- Το 88% των μαθητών δήλωσαν ότι το CRADLΕ τους βοήθησε να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους

Το έργο CRADLE συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Goethe-Institut.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.