Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Cradle

Cradle @ shutterstock

Cradle LogoΤο CRADLE είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την ανάπτυξη και τη διερεύνηση των μελλοντικών δυνατοτήτων μιας νέας διδακτικής μεθοδολογίας για δημοτικά σχολεία. Μέσα από τέσσερα καινοτόμα εξαχθέντα παραδοτέα , η διδακτική μεθοδολογία CRADLE θέτει σε εφαρμογή μια διδακτική και μαθησιακή προσέγγιση, διαθεματική, διερευνητική, βασισμένη σε δραστηριότητες, επικεντρωμένη στον μαθητή, και εστιασμένη στην ταυτόχρονη καλλιέργεια τόσο ξένων γλωσσών όσο και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε μικρούς μαθητές (ηλικίας 8-12 ετών).

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το CRADLE θα διαμορφώσει μία σειρά μαθημάτων Κατάρτισης Δασκάλων και μια αντίστοιχη Εργαλειοθήκη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Θα εισηγείται συγκεκριμένες  πρακτικές Προτάσεις Εφαρμογής και θα σχεδιάσει μια Κυρίαρχη Στρατηγική για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου στο μέλλον.

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας CRADLE τοποθετεί σταθερά τα ενδιαφέροντα, την περιέργεια και το νόημα της πρωτοβουλίας των μαθητών στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Εστιάζεται στη στοχευμένη ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, που επί της ουσίας μπορούν  να θεωρηθούν και δεξιότητες ζωής: επίλυση προβλημάτων, ατομική ανάληψη κοινωνικής ευθύνης, περιέργεια, επικοινωνία και συνεργασία, που διευρύνουν την αυτάρκεια των μαθητών και τη δημιουργία αξίας για τα σχολεία.

Erasmus Plus Logo

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Eπιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Επικοινωνiα

Sotiropoulou Penelope Πηνελόπη Σωτηροπούλου
Συντονισμός Ειδικών Προγραμμάτων
Τηλ. + 30 210 3661087
Φαξ +30 210 3643518​
Penelope.Sotiropoulou@goethe.de

 Βασιλική Κατσομαλιάρη
Συντονισμός Προγραμμάτων Erasmus+
Τηλ. + 30 210 3661086
Vasiliki.Katsomaliari@goethe.de