ΑΕΡΑΣ - Θετικές εντυπώσεις

Film: Luft positiv
Filmkonzept, Dramaturgie, Produktion: Würth & Winderoll; Videos: shutterstock.com; Musik: Grizz Volga – "Luz Selenita" – provided by Jamendo

Ασκήσεις για την ταινία στην κοινότητα Deutsch für dich.