Επιπλέον ημερομηνίες εξετάσεων για B1/B1J και B2/B2J

Prüfungen Freitags @ Goethe-Institut Athen/Nikos Chrysikakis

Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων!

Από το Φεβρουάριο του 2019 το Goethe-Institut Athen θα διεξάγει εξετάσεις στις ακόλουθες Παρασκευές, απογευματινές ώρες.
 

HμερομηνIες των εξετAσεων
 
   
15/02/19 B1/B1J γραπτές ενότητες (Lesen, Hören, Schreiben)
22/02/19 B1/B1J προφορική ενότητα
05/04/19 B2/B2J  γραπτά
12/04/19 B2/B2J  προφορικά
10/05/19 B1/B1J γραπτές ενότητες (Lesen, Hören, Schreiben)
17/05/19 B1/B1J προφορική ενότητα
  
Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από 07/01/19 και υποβάλλονται:
  • απευθείας στο Ινστιτούτο (11:00 έως 19:00) ή
  • μέσω Ε-Mail (pruefungen@athen.goethe.org).Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν  14 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε εξέτασης ή μετά την συμπλήρωση των θέσεων.