Υλικό για εξάσκηση

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A2

Αν θέλετε να προετοιμαστείτε για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2, θα βρείτε εδώ υλικό για εξάσκηση στα μέρη: Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου,

Υλικό προς λήψη

A2-Δείγμα εξέτασης για ενήλικες A2-Δείγμα εξέτασης  για ενήλικες / Κατανόηση προφορικού λόγου: απ’ευθείας ακρόαση (22:35 λεπτά)
A2-Δείγμα εξέτασης για ενήλικες:  Εδώ μπορείτε να δείτε απ’ ευθείας εξέταση στην ενότητα Παραγωγή προφορικού λόγου (11:19 λεπτά)
© Goethe-Institut


Α2-Δείγμα εξέτασης για ενήλικες Α2-Δείγμα εξέτασης για ενήλικες: Απ’ ευθείας ακρόαση της ενότητας Κατανόηση Προφορικού Λόγου (24:10 Min.)