Συμπόσιο Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία

SIDiT_Final Conference

Πα, 09.06.2023

15:00 - 21:00

Goethe-Institut Athen

Στην Ευρώπη οι σχολικές τάξεις αλλάζουν διαρκώς. Μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και γλωσσικά υπόβαθρα συνθέτουν τη νέα ευρωπαϊκή γενιά. Η ευρύτητα των αναγκών των μαθητών αναδύει το αίτημα για μια εκπαίδευση συμπεριληπτική, μια εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις δίνει τη δυνατότητα να φοιτούν στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν στις αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Διαθέτουν, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί τα εργαλεία και τις μεθόδους για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες εκπαιδευτικές απαιτήσεις; 

Το Goethe-Institut Athen διοργανώνει στις 9 Ιουνίου 2023 το Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία, όπου υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών συζητούν για καλές πρακτικές και καινοτόμες μεθοδολογίες συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
 
Το πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνει συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις, καθώς και εξειδικευμένα εργαστήρια για τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες συζητούν για την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών φορέων όπως η UNESCO, παρουσιάζουν καινοτόμες μεθοδολογίες που έχουν εφαρμοστεί στις σχολικές τάξεις και επιδιώκουν να σκιαγραφήσουν το μέλλον της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτικούς και έχουν σκοπό να παρουσιάσουν νέες μεθοδολογίες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που αναπτύσσονται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Goethe-Institut Athen. 
 
Το Συμπόσιο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, φοιτητές/τριες, σπουδαστές/τριες, ερευνητές/τριες, εργαζομένους/ες σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και σε όποιον/α ενδιαφέρεται για τις θεματικές του. 
 
Το Ευρωπαϊκό συμπόσιο για τη συμπεριληπτικότητα στα σχολεία σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ SIDiT-Supporting Inclusion and Diversity in Teaching που ηγήθηκε το Goethe-Institut Athen από το 2020-2023. Πρόκειται για ένα διακρατικό έργο που καθιστά τη διαφορετικότητα στην τάξη το αντικείμενο της διδασκαλίας, με στόχο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε πολυπολιτισμικές τάξεις. 
 

Συμμετοχη

Πρόγραμμα του συμποσίου

Φόρμα εγγραφής

H συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με φυσική παρουσία. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η εγγραφή στα εργαστήρια θα πραγματοποιείται στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.

Πίσω