Παρουσιαση βιβλιου A BOOK AFFAIR #13 / ACTOPOLIS

A Book Affair 3 @ Bend

Πε, 08.11.2018

19:00 - 21:00

Βιβλιοθήκη

«Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ Η Η ΤΕΧΝΗ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ, ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΟΧΙ»

Με χαρά σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του νέου βιβλίου «Η δημιουργικότητα ως εργασιακή μεταρρύθμιση ή η Τέχνη θα επιβιώσει, οι καλλιτέχνες όχι» με κείμενα των Angela McRobbie και Gene Ray από τις εκδόσεις ΟΜΠΛΟΣ σε επιμέλεια Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών (ΠΑΤ).
 
Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αθηνά Αθανασίου, ανθρωπολόγος.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εγχειρήματος διεθνούς συνεργασίας «ACTOPOLIS» που διοργανώθηκε από το Goethe Institut και το Ίδρυμα Urbane Künste Ruhr.
 
Η εκδήλωση είναι μέρος του «A BOOK AFFAIR – Temporärer Kunstbuchladen», μια συνεργασία του Goethe-Institut Athen και του Radio Athènes.Temporary Academy of Arts Η Προσωρινή Ακαδημία Τεχνών (ΠΑΤ) Επαγγελματικής και Ερασιτεχνικής Κατάρτισης είναι μια κινούμενη ακαδημία τεχνών και ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα πειραματικής εκπαίδευσης που προσφέρει ανώτατες καλλιτεχνικές σπουδές σε περιοχές που παρουσιάζεται ενδιαφέρον για μια εναλλακτική, πειραματική και αυτοοργανωμένη παιδεία εφαρμοσμένων και καλών τεχνών.


 

Πίσω