Marcin Wilk ajánlja
Reise nach Maine (Utazás Maine-be)

Matthias Nawrat Reise nach Maine © Rowohlt Verlag, Hamburg, 2021 Egy anya-fiú-konfliktus bizonyára bőséges nyersanyagot szolgáltatna egy alapos pszichoterápiai kezeléshez, Matthias Nawrat azonban ehelyett inkább érdekes és mélyértelmű történetté formálta az említett motívumot. A Reise nach Maine című regény hőse író – független, művelt, némi különcködő hajlammal megáldott férfi. És fontos körülmények ezek, mivel Celina, a hős édesanyja szemlátomást képtelen beletörődni fiának függetlenné válásába. Annak ellenére, hogy kezdettől fogva ott lappang kettejük között ez a bizonyos konfliktus, anya és fia közös utazásra indul az Egyesült Államokba. Eredetileg egy hetesre tervezik csupán az együttlétet, a rákövetkező hetet viszont már egyedül szeretné tölteni a fiú. Bonyolódik azonban a helyzet, amikor az anya úgy dönt, hogy elkíséri „magányosan tovább utazó” fiát, a következő napokban pedig kiderül, hogy jóval komplexebb viszony áll fenn kettejük között annál, mintsem bármelyikük gondolta volna.

Az 1979-ben, a lengyelországi Opolében született Matthias Nawrat több dimenziós történetet beszél el a Reise nach Maine című regényben, amelyet bizonyos értelemben akár sajátos humorral megfűszerezett filozófiai értekezésként is olvashatunk. Az ironikus elbeszélésmód, amelyet sikerrel működtet a szerző, megfelelő stratégiának tűnik az efféle történetek esetében, mert újra meg újra lehetővé teszi az olykor már-már elviselhetetlenné fokozódó feszültség kioltását.

A regény hőse történetek egész sorával szembesül: édesanyja történetével, más emberek történeteivel, és végül a sajátjával is. Az utazás így tehát nem csupán Maine-be, hanem egyszersmind a hős belső világába is vezet.


Rowohlt Verlag

Matthias Nawrat
Reise nach Maine
Rowohlt Verlag, Hamburg, 2021
ISBN: 978-3-498-00231-2
224 Seiten

Recenziók a német médiumokban:
Perlentaucher
WDR