Ulrich Ribbert ajánlja
Zeit der Zauberer (A varázslók kora)

Zeit der Zauberer (A varázslók kora) -  Wolfram Eilenberger © Klett-Cotta Könyvkiadó Eddig elsősorban Thomas Mannt állította elénk varázslóként az irodalomtörténet – gondoljunk csak Peter de Mendelssohn nagyszabású életrajzára. Most azonban Wolfram Eilenberger ugyanezt a metaforát felhasználva dolgozza bele magát Martin Heidegger, Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein és Walter Benjamin életébe, illetve munkásságába. Mind a négy érintettről készültek már megalapozott elemzések, Eilenberger pedig használja és idézi is őket.

Izgalmasan irányítja rá figyelmünket ez a könyv az újabb német filozófiatörténet eme páratlan konstellációjára. A dramaturgiai csúcspont természetesen Cassirer és Heidegger davosi vitája (1929). Egyfolytában a legnagyobb kérdésekről volt szó a húszas években: a modern világ hanyatlásáról, a mindent meghamisító szellemről, amely körülvesz bennünket, és amelytől szabadulni szeretnénk. Eilenbergernek sikerül kiszűrnie a morajlást, és lépésről lépésre, apró, jól olvasható fejezetekben érthetően rekonstruálnia a vitát. És még valami érthetővé válik a figyelmes olvasó számára: a nemzetiszocializmus mellett való kiállás nem következik ugyan szükségszerűen Heideggernek a húszas években képviselt filozófiai álláspontjából, mégis könnyűszerrel levezethető belőle (W. Franzen).
 

Wolfram Eilenberger
Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919–1929 (A varázslók kora. A filozófia nagy évtizede, 1919-1929)
Klett-Cotta Könyvkiadó, Stuttgart, 2018.
ISBN 978-3608947632
431 oldal

E-könyv formájában kölcsönözhető az Onleihe-n