Dr. Bernáth Árpád ajánlja
Die Panzer zielte auf Kafka (A tank Kafkát vette célba)

Der Panzer zielte auf Kafka - Heinrich Böll © Kiepenheuer & Witsch Heinrich Böll 1968. augusztus 20-án este érkezett feleségével és René fiával Prágába. A csehszlovák írószövetség hívta meg, hogy „első kézből tájékozódhasson megújulási folyamatunk méltóságteljes menetéről.” Bár hívatlanul, de hármukkal együtt a Varsói Szerződés államainak 300.000 katonája is útra kelt, hogy Csehszlovákiában kérlelhetetlenül véget vessen mindenféle megújulásnak, hogy a „baráti” országban fegyverrel kényszerítsék ki a szocializmus szovjet felfogásának maradéktalan elfogadását. Böllék a központi fekvésű patinás Alcron szállodában szálltak meg, néhány órával később a szovjet katonák megszállták a pártközpontot, a minisztériumokat, a tudományos akadémiát, az írószövetség irodáit, a rádió- és televízió-székházat - harckocsikat, gépfegyvertüzet bevetve. Így lett Böll jószolgálati útjából megújuló frontélmény, így vált a Keleten és Nyugaton egyaránt nagy tekintélyű íróból kényszerű módon haditudósító. 50 évvel a történelemformáló események után René Böll adta ki újra apjának az Ein Brief aus Prag (Levél Prágából) és a Der Panzer zielte auf Kafka (A tank Kafkát vette célba) c. tudósításait a sajtónak adott interjúkkal együtt, kiegészítve saját élményeivel és fényképdokumentumaival, gazdag jegyzetanyaggal. Először olvashatjuk itt Böll naplószerű feljegyzéseit prágai tartózkodásukról valamint Martin Schulze Wessel eligazító tanulmányát a „prágai tavasz” okairól és sajátságairól. Böll öt napon át megélte és átérezte azt a ritka történelmi pillanatot, amikor egy egész ország – mint 1956-ban a magyarok – különleges egységben tapasztalják meg az önrendelkezés nélkülözhetetlenségét és a szabadság mámorát.

 

Heinrich Böll
Die Panzer zielte auf Kafka (A tank Kafkát vette célba)
Hg. von René Böll. Mit einem einführenden Essay von Martin Schulze Wessel.
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2018.
ISBN 978-3-462-05155-1
224 oldal