Konrad Ott Bevándorlás és erkölcs

Két különböző etikai felfogás határozza meg a bevándorlásról, migrációról, menekültekről szóló vitát. Az egyik az elvek etikája, amely megingathatatlan alapelvekből indul ki; a másik pedig a felelősség etikája, amely a szabályozás különféle gyakorlatainak következményeire, ösztönzőire és kockázataira kérdez rá.

Konrad Ott összehasonlítja és a jelenlegi helyzetre vonatkoztatja e két felfogást, segítséget nyújtva az etikai tájékozódáshoz.