Hans-Joachim Maaz
A hamis élet. Normopátiás társadalmunk okai és következményei

A normopata mindig normális és alkalmazkodó, viselkedése hiperkorrekt és szuperkonform. A kényszeresség azonban, amivel az elvárásoknak eleget tesz, arról árulkodik, hogy nem igazi,  hanem hamis életet él. De nemcsak ő beteges, hanem a társadalom is, amelyikben él, és amely alkalmazkodási kényszerének aláveti magát – míg eljöttnek nem látja az alkalmat, hogy felgyülemlett dühét még gyengébbeken vagy a „rendszer“-en vezesse le. Hans-Joachim Maaz hallei pszichoanalitikus és pszichiáter kollektív érzületekről és társadalmi állapotokról írt elemzéseiről lett híres: „Feltorlódott érzelmek“ címen megírta az NDK pszichogramját, „Nárcisztikus társadalom“ címen pedig a teljesítményen alapuló és celebek jellemezte társadalomról írt lélekelemzést. Új könyvében az olyan jelenségek kapcsán rajzol jól körülhatárolt képet hamis életünkről, mint a Pegida és az AfD, az egyre erősödő idegengyűlölet, illetve a politikai elit önteltsége.