Helyi Párbeszéd - Pályázati felhívás

Ortsgespräche Logo
© Goethe-Institut

A budapesti Goethe Intézet pályázatot hirdet a “Helyi párbeszéd │Ortsgespräche” kezdeményezésben való részvételre olyan formális és informális csoportok számára, amelyek Budapesten kívüli magyar városokban előadóművészettel, különösen táncművészettel foglalkoznak.
 
Ötlet

A „Helyi párbeszéd │Ortsgespräche” kezdeményezést a Goethe Intézet azzal a felismeréssel hozta létre, hogy a fővárosok pezsgő élete mellett vidéki városok köztudatban kevésbé számon tartott kulturális értékeinek bemutatására is lehetőség nyíljon. A kezdeményezés célja olyan kortárs mozgásművészeti projektek létrehozásának ösztönzése, amelyek ezeket a helyi értékeket kortárs elemekkel ötvözik. Ezért keresünk olyan együttműködő partnereket, akik a fővároson kívül gyökerekkel rendelkeznek. Fontos megjegyezni, hogy a pályázat nem a források odaítélésére, hanem az együttműködés kialakítására vonatkozik.
 
Ütemterv
A „Helyi párbeszéd │Ortsgespräche” kezdeményezés első szakaszában a pályázók projektötleteit várjuk, melyeket összegyűjtünk, kiértékelünk, majd kiválasztjuk azokat, amelyeket közös kidolgozásra javaslunk. A pályázati határidő 2018. október 1., a kiértékelési folyamat 2018. október végén zárul le.
 
A második szakaszban részletesebben és együtt kidolgozzuk a kiválasztott projektötleteket. A közös munkafolyamatban a pályázó, a Goethe Intézet Budapest és külsős szakértők vesznek részt. A kidolgozási szakasz, mely magába foglal több találkozót az idei év végén indul, és 2019-ben is folytatódik. Összesen kb. 4-6 hónapot vesz igénybe.
 
A harmadik szakaszban megvalósítjuk a kidolgozott projekteket, és az eredményt bemutatjuk a helyi közösségnek, a pályázó városában. A bemutatót beszélgetések és viták (“Helyi párbeszéd │Ortsgespräche”) kísérik, melynek során a közönség betekintést nyerhet a munkafolyamatba, valamint a város művészeti és kulturális helyzetébe.
 
A Goethe Intézet a teljes alkotói és projekt-megvalósítási folyamat során pénzügyi és szakmai támogatást nyújt.
 
Pályázni olyan ötletekkel lehet, amelyek valamely akár konkrétabb, akár elvontabb helyi kulturális értékre építenek és azt nyitott, kreatív és mindenekelőtt kortárs módon interpretálják.
 
Jelentkezők köre
Egyéni: koreográfusok, táncosok, táncegyüttesek vezetői
Közösségi: magyarországi (Budapesten kívüli) székhelyű, formális és informális előadóművészeti csoportok
 
 
A pályázati anyag tartalma

− Projektötlet (kiindulási ötlet, kutatási terv, motivációs levél (miért az adott témát választották), lehetséges együttműködés a helyi közösséggel kb. 1000 szóban
-  Az előadóművészeti csoport bemutatása, amelynek weboldalak, videók stb. linkjeit is tartalmaznia kell (ha az együttes nem egy megalakult formáció, akkor kérjük, csatolja a tagok szakmai önéletrajzát)
− 100 szavas művészeti misszió
 
Döntéshozatali folyamat
A pályázatok benyújtását követően a munkacsoport kiválaszt legalább két magyar városból benyújtott projektet további kidolgozásra. A végső döntés joga mint kezdeményezőt és szervezőt a budapesti Goethe Intézetet illeti meg.
 
 
A pályázatokat a 2018. október 1-jei határidőig a következő e-mail-címre várjuk: il-budapest@goethe.de
 
 
Goethe Intézet Budapest, 2018.08.31.
 
 

részletek