PASCH – Töretlen lendülettel!

A PASCH hét éve: iskolaigazgatók, programszervezők és hajdani diákok – mintegy hatvan résztvevő Közép-Kelet-Európa nyolc országából együtt idézte fel Münchenben a kezdeményezés történetét, s körvonalazták a leendő közös projektek és öregdiák-programok sarokpontjait is.

Cordula Hunold és Eva Pritscher – a prágai és budapesti Goethe Intézet oktatási szakértői – eszmecserére invitálta az egykori diákokat és iskolaigazgatóikat, hogy szabadon és kreatívan újragondolják az öregdiák-programban rejlő lehetőségeket. A PASCH legkülönfélébb munkáit, helyi vagy országhatárokon átívelő ténykedését idővonalon illusztrálták. A 2008 és 2015 közti sáv hamar megtelt, s az egyes szekciók színes eredményei igen megkapó képet mutatnak. Így, még ha egy-egy résztvevő ország pillanatnyi oktatáspolitikája akár okot is adhat némi aggodalomra, az összegyűltek jóérzéssel nyugtázhatták, hogy a némettanárok és a PASCH közös munkája reményteli együttműködés, mely új fejlődési irányokat jelöl ki, és – hála az öregdiákok lelkes közreműködésének – a jövőben a korábbinál még sokrétűbb, az iskolai nyelvoktatáson messze túlmutató kezdeményezéseket is lehetővé tesz.