További információk

vissza a TestDaF

Lépésről lépésre: A vizsgarészek

A TestDaF standardizált, központilag összeállított és kiértékelt vizsga. A vizsga négy részből áll. A nyelvtudást a vizsga a szövegértés, beszédértés, íráskészség és beszédkészség részekre bontva, külön minősíti. Az eredmények a TestDaF három szintjére (TDN 3, 4, 5) besorolva adnak bizonyságot a nyelvtudásról.
 

Szövegértés

 • Képes a felsőoktatási életből származó rövid szövegek, például előadásjegyzékek, rendezvénynaptárak, brosúrák stb. megértésére és annak eldöntésére, melyik szöveg melyik feladathoz tartozik.
 • Képes tudományos vagy társadalompolitikai témákkal kapcsolatos újságcikk (kb. 450–550 szó) megértésére és a kapcsolódó feleletválasztós kérdések megválaszolására.
 • Képes egy felsőoktatási folyóirat tudományos nyelvezetű szövegének (kb. 550–650 szó) megértésére és annak eldöntésére, hogy az azzal kapcsolatos kijelentések helytállóak-e, vagy a szöveg nem tartalmaz arra vonatkozóan információt.
Időtartam: 60 perc

Szövegértés

 • Képes a felsőoktatási életből származó rövid párbeszéd, pl. két hallgató közötti beszélgetés megértésére és egyidejűleg jegyzetek készítésére a kérdésekhez kapcsolódóan.
 • Képes a tanulmányokkal vagy általános tudományos témákkal kapcsolatos interjú vagy beszélgetés megértésére és annak eldöntésére, hogy a hallott szöveghez kapcsolódó kijelentések igazak, vagy hamisak-e.
 • Képes egy előadás vagy szakértői interjú megértésére és rövid válaszok megfogalmazására a szöveg központi kérdéseihez kapcsolódóan.
Időtartam: kb. 40 perc

Íráskészség

 • Képes a megadott téma, valamint irányított kérdések és statisztikai adatok alapján összefüggő, strukturált szöveget létrehozni.
 • Képes a megadott témával kapcsolatban állást foglalni és érvelni.
Időtartam: 60 perc

Beszédkészség (számítógéppel folytatott vizsga)

 • Hét feladatot kell megoldania németországi felsőoktatási intézmények különböző kommunikációs helyzeteiben.
 • Képes információk megtudakolására, valamint grafikonok leírására és tartalmuk összefoglalására. Képes véleménye kifejezésére és megindokolására, állásfoglalásra, tanácsadásra, alternatívák mérlegelésére és hipotézisek alkotására.
Időtartam: kb. 35 perc

Feltételek

A TestDaF nyelvvizsgával igazolhatja nyelvtudását a németországi felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányokhoz. A jelenlegi és jövőbeni felsőoktatási hallgatóknak szóló vizsgával Ön olyan nemzetközileg elismert bizonyítványt szerez, amellyel igazolhatja tudományos projektekhez és egyetemi/főiskolai állások betöltéséhez szükséges némettudását.
 • Legalább B2 szintű nyelvtudás
 • A meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően 700–1000, egyenként 45 perces nyelvóra (igazolás nem szükséges)

Értékelés

A szövegértés és a beszédértés vizsgarészeknél mindegyik helyesen megoldott feladatra (pl. feleletválasztós vagy igaz/hamis kérdés) egy pontot kap. A szintbesorolás szempontjából a helyesen megoldott feladatok száma irányadó. Az íráskészség és a beszédkészség vizsgarésznél szakképzett, tapasztalt minősítők értékelik a teljesítményét. A minősítésre és a szintbesorolásra összetett szempontrendszer alapján kerül sor. Részletesebb információkat a www.testdaf.de oldalon talál. A vizsga tetszőleges alkalommal megismételhető.

Jelentkezzen Ön is TestDaF-vizsgára!

TestDaF-vizsgára bárki jelentkezhet, ha úgy érzi, hogy megfelelő némettudással rendelkezik. Jelentkezés előtt azonban javasoljuk, hogy ismerkedjen meg alaposabban a vizsgával. Ezt legjobban a Goethe-Institut vagy más vizsgaközpontok felkészítő tanfolyamain és a Goethe-Institut online felkészítő tanfolyamán teheti meg. A tanfolyamokon megismerkedhet a vizsga formájával és lebonyolításával.

A TestDaF a világon mindenütt évente hat megadott időpontban tehető le. A vizsgára itt jelentkezhet: www.testdaf.de. A Kínai Népköztársaságban eltérő időpontokban tartják a vizsgákat, jelentkezni rájuk pedig itt lehet: National Education Examination Authority

Fogyatékkal élő vizsgázóknak azt ajánljuk, hogy speciális igényeikről időben tájékoztassák az általuk választott vizsgaközpontot, és mutassák be a megfelelő igazolást. A vizsgát ebben az esetben az igényeknek megfelelően fogják lebonyolítani.