גישה מהירה:

עבור ישירות לתוכן (Alt 1) עבור ישירות לניווט ראשי (Alt 2)

יצירת קשר והרשמה

Kontakt und Information Foto: Getty Images

משרד הקורסים בתל אביב

מכון גתה ישראל בתל אביב
בית אסיה, רח' ויצמן 4
תל אביב 6423904, ישראל
טלפון 03-6060500
courses-israel@goethe.de


א'-ד': 10:00- 18:00 \ ה': 10:00- 14:00

משרד הקורסים בירושלים

מכון גתה ישראל בירושלים
רח' סוקולוב 15
ירושלים 9214423, ישראל
טל. 02-6508500
courses-israel@goethe.de

א' - ה': 12:00 – 18:00

להרשמה לקורסי הגרמנית שלנו, יש למלא את הטופס הבא בלועזית:
 
טופס הרשמה מקוון

לאחר שליחת הטופס יש לחכות לשיחת טלפון מאיתנו לפרטים נוספים. (לגבי בחירת קורס ותשלום). ההרשמה לקורס תקפה רק לאחר התשלום.

ניתן ליצור איתנו קשר גם בטלפון במס' 03-6060500 או 02-6508500

תודה רבה!
תוכלו לשלם במזומן או באמצעות כרטיס אשראי (פרט לדיינרס) או באמצעות שייק. 

מספר התלמידים בקורסים לגרמנית מוגבל. על מנת להבטיח את מקומכם אנא הירשמו מבעוד מועד בטלפון או במכון.
ההרשמה בטלפון תתאפשר רק באמצעות כרטיס אשראי
1. תנאי הרשמה כלליים
ההשתתפות בלימודי השפה במכון גתה ישראל אפשרית רק לנרשמים לקורסים.  
המשתתפים בקורסים חייבים להיות בני 16 לפחות ולשלוט באלפבית הלטיני.
לקורסי נוער מתקבלים מועמדים החל מגיל 12.
 
 2. תנאי תשלום

2.1 ההשתתפות בקורס תתאפשר רק לאחר הסדרת התשלום.

3. מחירים
3.1 המחירים המופיעים בעלוני הקורס האקטואליים ובאתר של מכון גתה ישראל בעת ההרשמה הם התקפים.
3.2 ספרי הלימוד אינם כלולים במחיר הקורס בדרך כלל.
3.3 הנחות יינתנו לתלמידי בית-ספר, חיילים בשירות חובה או בשירות לאומי, מתנדבי שנת שירות, סטודנטים, בעלי מוגבלויות ופנסיונרים וכן לתלמידים הנרשמים לקורס החמישי ברציפות או לתלמידים הנרשמים לקורס יחד עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה באותו סמסטר.
3.4 בקורסים ייחודיים או בקורסים קטנים הכוללים פחות מארבעים יחידות לימוד לא תינתן הנחה.  

4. ביטול השתתפות בקורס ותנאים להחזר תשלום 
להלן נהלי ביטול ההרשמה לקורסים במכון גתה ישראל ותנאים להחזר תשלום. אנא קראו בעיון את הנהלים והתנאים כדי להימנע מאי נעימות בעתיד.
4.1 בקשה לביטול השתתפות בקורס תיעשה בכתב למזכירות
 courses-israel@goethe.de 
בקשת הביטול תיחשב כנקלטת רק לאחר קבלת אישור חוזר בכתב מהמזכירות.
4.2 בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה עד 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס, יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בגובה של 100 ₪.
4.3 בגין כל בקשה לביטול השתתפות בקורס, שנקלטה בין 48 שעות לפני המפגש הראשון של הקורס ועד ל-24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס, יגבה מכון גתה ישראל דמי ביטול בשיעור של 40% ממחיר הקורס.
4.4 במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס שנקלטה יותר מ-24 שעות לאחר המפגש השני של הקורס יגבה מכון גתה ישראל 100% ממחיר הקורס. לא תהיה אפשרות להשתמש בשכר הלימוד ששולם עבור קורס אחר במועד מאוחר יותר.
4.5 תנאי הביטול המפורטים בסעיף 4.3 אינם תקפים לקורסי ההכנה לבחינות. במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס הכנה לבחינה במפגש הראשון יגבה מכון גתה ישראל 40% ממחיר הקורס. במקרה של בקשת ביטול השתתפות בקורס הכנה לבחינה במועד מאוחר יותר יגבה מכון גתה ישראל 100% ממחיר הקורס.
4.6 אין החזר כספי על חומרי לימוד.
 
5. שיבוץ לקורס \ מספר משתתפים בקורס \ רמות הקורסים 
5.1 שיבוץ לקורס ברמה מסוימת נעשה בהתאם למבחן שיבוץ במכון. משרד המכון מאפשר מבחן מקוון או מבחן במכון עצמו. אם מבחן השיבוץ או הלימודים בקורס התקיימו לפני מעל לשני סמסטרים,יש לעשות מבחן שיבוץ חדש.
5.2 הקורסים בכיתה הסטנדרטים שלנו מתבססים על רישום של לפחות 8 תלמידים ולא יותר מ- 16, הקורסים המקוונים הסטנדרטיים שלנו על רישום של לפחות 8 תלמידים ולא יותר מ- 14.
5.3 אם עד תחילת הקורס יירשמו פחות מ-8 תלמידים לקורס, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל קורס זה או לדחותו. לנרשמים תוצע האפשרות להצטרף לקורס אחר או לקבל החזר מלא של התשלום. במידה ותהיה התעניינות של הנרשמים, תהיה אפשרות לקיים את הקורס גם עם פחות משמונה נרשמים אך במחיר גבוה יותר או עם פחות יחידות לימוד. בנוגע לקורסים ייחודיים אנא ראו סעיף 5.5
5.4 קורסי הגרמנית במכון גתה תואמים לרמות הלימוד על פי מסגרת ההתייחסות האירופית המשותפת לשפות (מהא"ם). הרמות
A1, A2, B1, C1, C2
כוללות במכון גתה ישראל שני קורסים סטנדרטיים של 56 יחידות אקדמיות. רמה
B2
כוללת שלושה קורסים סטנדרטיים של 56 יחידות אקדמיות. כל יחידה אקדמית מושתת על 45 דקות.  
5.5 היצע הקורסים הייחודיים האקטואליים עם מידע בנוגע למספר היחידות  האקדמיות, מחיר ומספר התלמידים תמצאו בעלון הקורס ובאתר. מידע זה מחייב.
 5.6 תכני הקורסים נקבעים על ידי מכון גתה.

 6. אישור השתתפות
תנאי לקבלת אישור השתתפות בקורסים סטנדרטיים בכיתה הוא נוכחות ב- 75% מהשיעורים לפחות או הישגים מוכחים בקורס ברמה הנדרשת.  
בקורסים המקוונים הסטנדרטיים יש להשתתף בלפחות 75% מהשיעורים ולהגיש לפחות 75% ממשימות הקורס המקוונות. 

 7. גישה לחדרי הקורסים המקוונים
 לאחר סיום הקורס תהיה גישה לחדרי הקורסים המקוונים (בקורסים המקוונים הסטנדרטיים) ולמחברות האלקטרוניות (בקורסים הפרונטליים הסטנדרטיים ובקורסים המיוחדים) במשך שישה שבועות. 

 8. כללי התנהגות
התלמידות והתלמידים נדרשים לשמור על כללי התנהגות ראויים בין כתלי מכון גתה שיאפשרו לימודים באווירה נעימה. 

 9. האחריות של מכון גתה / כוח עליון
האחריות של מכון גתה וצוות העובדים מוגבלת למקרים של כוונה תחילה ורשלנות חמורה. מכון גתה אינו אחראי לגבי הפסד לימודים מחמת התערבות כוח עליון כגון אסון טבע, שריפה, הצפה, מלחמה, סגירה בצו הרשויות או נסיבות אחרות שמעבר לשליטת הצדדים בחוזה.
  
סמסטר אביב: 1 במרץ עד 30 ביוני
סמסטר קיץ: 1ביולי עד 31 באוקטובר (שבועיים חופשת קיץ באוגוסט)
סמסטר חורף: 1 בנובמתר עד 28 בפברואר

חגים וחופשות: חגים יהודיים, חג המולד (.24.12\.25.12), שנה אזרחית (.31.12.\.1.1)