מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 02.01. - 29.01.2018 14.02.2018 250 \ 300 ₪
Goethe-Zertifikat A2 02.01. - 29.01.2018 13.02.2018 300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat B1 02.01. - 29.01.2018 13.02.2018 400 \ 500 ₪
Goethe-Zertifikat B2 02.01. - 29.01.2018 12.02.2018 450 \ 550 ₪
Goethe-Zertifikat C1 02.01. - 29.01.2018 12.02.2018 650 \ 750 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 19.12.2017 - 15.01.2018 12.02.2018  800 \ 1000 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות