מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 30.04. - 28.05.2018 13.06.2018 250 \ 300 ₪
  04.09. - 02.10.2018 17.10.2018  
       
Goethe-Zertifikat A2 30.04. - 28.05.2018 12.06.2018 300 \ 350 ₪
  04.09. - 02.10.2018 16.10.2018  
       
Goethe-Zertifikat B1 30.04. - 28.05.2018 12.06.2018 400 \ 500 ₪
  04.09. - 02.10.2018 16.10.2018  
       
Goethe-Zertifikat B2 30.04. - 28.05.2018 11.06.2018 450 \ 550 ₪
  04.09. - 02.10.2018 15.10.2018  
       
Goethe-Zertifikat C1 30.04. - 28.05.2018 11.06.2018 650 \ 750 ₪
  04.09. - 02.10.2018 15.10.2018  
       
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 16.04. - 14.05.2018 11.06.2018  800 \ 1000 ₪
  27.08. - 17.09.2018 15.10.2018  
       

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות