מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 01.05. - 29.05.2017
11.09. - 09.10.2017
02.01. - 29.01.2018
14.06.2017
25.10.2017
14.02.2018
250 \ 300 ₪
Goethe-Zertifikat A2 01.05. - 29.05.2017
11.09. - 09.10.2017
02.01. - 29.01.2018
13.06.2017
24.10.2017
13.02.2018
300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat B1 01.05. - 29.05.2017
11.09. - 09.10.2017
02.01. - 29.01.2018
13.06.2017
24.10.2017
13.02.2018
400 \ 500 ₪
Goethe-Zertifikat B2 01.05. - 29.05.2017
11.09. - 09.10.2017
02.01. - 29.01.2018
12.06.2017
23.10.2017
12.02.2018
450 \ 550 ₪
Goethe-Zertifikat C1 01.05. - 29.05.2017
11.09. - 09.10.2017
02.01. - 29.01.2018
12.06.2017
23.10.2017
12.02.2018
650 \ 750 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 18.04. - 15.05.2017
28.08. - 25.09.2017
19.12.2017 - 15.01.2018
12.06.2017
23.10.2017
12.02.2018
 800 \ 1000 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות