מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב

מידע עדכני בעניין הקורונה


בעקבות המצב אנו פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות ותורמים בכך את חלקנו לעצירת התפשטות המגפה.
.מכוני גתה בתל אביב ובירושלים יהיו סגורים לציבור באופן זמני


בהתחשב במצב הנוכחי אנו אוספים את מסמכי ההרשמה לבחינות לגרמנית של מכון גתה  למועד ביוני.

אנא שלחו לנו את הטופס החתום יחד עם הצהרת ההסכמה וצילום הדרכון לכתובת המייל הבא:
courses-telaviv@goethe.de
כאשר נדע בוודאות מתי המבחנים יוכלו להתקיים (במועד המתוכנן או לאחר מכן). ניצור קשר אתכם כדי להסדיר את תשלום דמי המבחן. במידה ונהיה נאלצים לדחות את המועד, כמובן תוכלו להודיע לנו האם תוכלו להשתתף בו או לא
 
 
בחינה הרשמה מועד

(המועדים
נתונים לשינויים)
מחיר

פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 07.09.-05.10.2020 21.10.2020 300 \ 350 ₪
  14.12.20-11.01.21 27.01.2021 300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat A2 07.09.-05.10.2020 20.10.2020 350 \ 400 ₪
  14.12.20-11.01.21 26.01.2021 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat B1 07.09.-05.10.2020 20.10.2020 450 \ 550 ₪ 
  14.12.20-11.01.21 26.01.2021 450 \ 550 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 07.09.-05.10.2020 19.10.2020 500 \ 600 ₪
  14.12.20-11.01.21 25.01.2021 500 \ 600 ₪
Goethe-Zertifikat C1
 
07.09.-05.10.2020 19.10.2020 700 \ 800 ₪
  14.12.20-11.01.21 25.01.2021 700 \ 800 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 07.09.-05.10.2020 19.10.2020 850 \ 1050 ₪
  14.12.20-11.01.21 25.01.2021 850/1050 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom
 


טפסים להרשמה

אנא שלחו לנו את טופס ההרשמה החתום יחד עם הצהרת ההסכמה וצילום הדרכון לכתובת המייל הבא :
courses-telaviv@goethe.de

כאשר נדע בוודאות מתי המבחנים יוכלו להתקיים (במועד המתוכנן או לאחר מכן). ניצור קשר אתכם כדי להסדיר את תשלום דמי המבחן. במידה ונהיה נאלצים לדחות את המועד, כמובן תוכלו להודיע לנו האם תוכלו להשתתף בו או לא

1) 2)
-       הצהרת הסכמה (PDF, 25 KB)

מדריך לתנאי הרשמה וביטולים