מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 04.09. - 02.10.2018 17.10.2018 250 \ 300 ₪
  02.01. - 28.01.2019 13.02.2019 300 \ 350 ₪
  29.04. - 27.05.2019
 
12.06.2019 300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat A2 04.09. - 02.10.2018 16.10.2018 300 \ 350 ₪
  02.01. - 28.01.2019 12.02.2019 350 \ 400 ₪ 
  29.04. - 27.05.2019 11.06.2019 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat B1 04.09. - 02.10.2018 16.10.2018 400 \ 500 ₪
  02.01. - 28.01.2019 12.02.2019 450 \ 550 ₪
  29.04. - 27.05.2019 11.06.2019 450 \ 550 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 04.09. - 02.10.2018 15.10.2018 450 \ 550 ₪
  02.01. - 28.01.2019 11.02.2019 500 \ 600 ₪
  29.04. - 27.05.2019 10.06.2019 500 \ 600 ₪
Goethe-Zertifikat C1 04.09. - 02.10.2018 15.10.2018 650 \ 750 ₪
  02.01. - 28.01.2019 11.02.2019 700 \ 800 ₪
  29.04. - 27.05.2019 15.10.2018 700 \ 800 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 27.08. - 17.09.2018 15.10.2018  800 \ 1000 ₪
  17.12.2018 - 14.01.2019 11.02.2019 850 \ 1050 ₪
  15.04. - 13.05.2019 10.06.2019 850 \ 1050 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות