מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב

מועדים

 
בחינה הרשמה מועד

(המועדים
נתונים לשינויים)
מחיר

פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 23.08.-04.10.2021 21.10.2021 350 \ 400 ₪
  עד 31.01.2022 17.02.2022 350 \ 400 ₪
  עד 06.06.2022 23.06.2022 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat A2 23.08.-04.10.2021 20.10.2021 400 \ 450 ₪
  עד 31.01.2022 16.02.2022 400 \ 450 ₪
  עד 06.06.2022 22.06.2022 400 \ 450 ₪
Goethe-Zertifikat B1 23.08.-04.10.2021 19.10.2021 500 \ 600 ₪ 
  עד 31.01.2022 15.02.2022 500 \ 600 ₪ 
  עד 06.06.2022 21.06.2022 500 \ 600 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 23.08.-04.10.2021 18.10.2021 550 \ 650 ₪
  עד 31.01.2022 14.02.2022 550 \ 650 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 550 \ 650 ₪
Goethe-Zertifikat C1
 
23.08.-04.10.2021 18.10.2021 750 / 850 ILS
  עד 31.01.2022 14.02.2022 750 \ 850 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 750 / 850 ILS
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 23.08.-04.10.2021 18.10.2021 900/1100 ₪
  עד 31.01.2022 14.02.2022 900/1100 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 900/1100 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom
 
350 \ 400 ₪


טפסים להרשמה

אנא שלחו לנו את טופס ההרשמה החתום יחד עם הצהרת ההסכמה וצילום הדרכון לכתובת המייל הבא :
courses-telaviv@goethe.de
   

מדריך לתנאי הרשמה וביטולים