מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב

מועדים

 
בחינה הרשמה מועד

(המועדים
נתונים לשינויים)
מחיר

פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 עד
04.10.2021
21.10.2021 350 \ 400 ₪
  עד 31.01.2022 17.02.2022 350 \ 400 ₪
  עד 06.06.2022 23.06.2022 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat A2 עד
04.10.2021
20.10.2021 400 \ 450 ₪
  עד 31.01.2022 16.02.2022 400 \ 450 ₪
  עד 06.06.2022 22.06.2022 400 \ 450 ₪
Goethe-Zertifikat B1 עד
04.10.2021
19.10.2021 500 \ 600 ₪ 
  עד 31.01.2022 15.02.2022 500 \ 600 ₪ 
  עד 06.06.2022 21.06.2022 500 \ 600 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 עד
04.10.2021
18.10.2021 550 \ 650 ₪
  עד 31.01.2022 14.02.2022 550 \ 650 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 550 \ 650 ₪
Goethe-Zertifikat C1
 
עד
04.10.2021
18.10.2021 750 \ 850 ₪
  עד 31.01.2022 14.02.2022 750 \ 850 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 750 \ 850 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) עד
04.10.2021
18.10.2021 900 \ 1100 ₪
  עד 31.01.2022 14.02.2022 900 \ 1100 ₪
  עד 06.06.2022 20.06.2022 900 \ 1100 ₪
Goethe-Test PRO עד
04.10.2021
או לפי ביקוש
לפי ביקוש 350 \ 400 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom
 


טפסים להרשמה

אנא שלחו לנו את טופס ההרשמה החתום יחד עם הצהרת ההסכמה וצילום הדרכון לכתובת המייל הבא :
courses-israel@goethe.de
   

מדריך לתנאי הרשמה וביטולים