מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב

מועדים

 
בחינה הרשמה מועד

(המועדים
נתונים לשינויים)
מחיר

פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1      
  12.04.2021-10.05.2021 26.05.2021 350 \ 400 ₪
  23.08.2021-19.09.2021 06.10.2021 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat A2      
  12.04.2021-10.05.2021 27.05.2021 400 \ 450 ₪
  23.08.2021-19.09.2021 05.10.2021 400 \ 450 ₪
Goethe-Zertifikat B1      
  12.04.2021-10.05.2021 25.05.2021 500 \ 600 ₪ 
  23.08.2021-19.09.2021 05.10.2021 500 \ 600 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2      
  12.04.2021-10.05.2021 24.05.2021 550 \ 650 ₪
  23.08.2021-19.09.2021 04.10.2021 550 \ 650 ₪
Goethe-Zertifikat C1
 
     
  12.04.2021-10.05.2021 24.05.2021 750 \ 850 ₪
  23.08.2021-19.09.2021 04.10.2021 750 \ 850 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS)      
  12.04.2021-10.05.2021 24.05.2021 900/1100 ₪
  23.08.2021-19.09.2021 04.10.2021 900/1100 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom
 


טפסים להרשמה

אנא שלחו לנו את טופס ההרשמה החתום יחד עם הצהרת ההסכמה וצילום הדרכון לכתובת המייל הבא :
courses-telaviv@goethe.de
   

מדריך לתנאי הרשמה וביטולים