מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 29.04. - 27.05.2019 12.06.2019 300 \ 350 ₪
  02.09. - 02.10.2019 16.10.2019 300 \ 350 ₪
  30.12.19 - 27.01.20 12.02.2020 300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat A2 29.04. - 27.05.2019 13.06.2019 350 \ 400 ₪ 
  02.09. - 02.10.2019 16.10.2019 350 \ 400 ₪
  30.12.19 - 27.01.20 11.02.2020 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat B1 29.04. - 27.05.2019 13.06.2019 450 \ 550 ₪
  02.09. - 02.10.2019 16.10.2019 450 \ 550 ₪ 
  30.12.19 - 27.01.20 11.02.2020 450 \ 550 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 29.04. - 27.05.2019 10.06.2019 500 \ 600 ₪
  02.09. - 02.10.2019 15.10.2019 500 \ 600 ₪
  30.12.19 - 27.01.20 10.02.2020 500 \ 600 ₪
Goethe-Zertifikat C1 29.04. - 27.05.2019 10.06.2019 700 \ 800 ₪
  02.09. - 02.10.2019 15.10.2019 700 \ 800 ₪
  30.12.19 - 27.01.20 10.02.2020 700 \ 800 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 15.04. - 13.05.2019 10.06.2019 850 \ 1050 ₪
  26.08. - 16.09.2019 15.10.2019 850 \ 1050 ₪
  16.12.19 - 13.01.20 10.02.2020 850/1050 ILS

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות