מועדים והרשמה

Goethe-Institut Termine und Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

בחינות בתל אביב


בחינה

הרשמה

מועד
מחיר
פנימי \ חיצוני
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 02.01.- 27.01.20 12.02.2020 300 \ 350 ₪
  27.04.-25.05.2020 10.06.2020 300 \ 350 ₪
  07.09.-05.10.2020 21.10.2020 300 \ 350 ₪
Goethe-Zertifikat A2 02.01.- 27.01.20 11.02.2020 350 \ 400 ₪ 
  27.04.-25.05.2020 09.06.2020 350 \ 400 ₪
  07.09.-05.10.2020 20.10.2020 350 \ 400 ₪
Goethe-Zertifikat B1 02.01.- 27.01.20 11.02.2020 450 \ 550 ₪
  27.04.-25.05.2020 09.06.2020 450 \ 550 ₪ 
  07.09.-05.10.2020 20.10.2020 450 \ 550 ₪ 
Goethe-Zertifikat B2 02.01.- 27.01.20 10.02.2020 500 \ 600 ₪
  27.04.-25.05.2020 08.06.2020 500 \ 600 ₪
  07.09.-05.10.2020 19.10.2020 500 \ 600 ₪
Goethe-Zertifikat C1 02.01.- 27.01.20 10.02.2020 700 \ 800 ₪
  27.04.-25.05.2020 08.06.2020 700 \ 800 ₪
  07.09.-05.10.2020 19.10.2020 700 \ 800 ₪
Goethe-Zertifikat C2 (GDS) 02.01.- 27.01.20 10.02.2020 850 \ 1050 ₪
  27.04.-25.05.2020 08.06.2020 850 \ 1050 ₪
  07.09.-05.10.2020 19.10.2020 850/1050 ₪

GDS = Großes Deutsches Sprachdiplom

ייעוץ ושירות