היוזמה "בתי ספר: שותפים לעתיד" PASCH

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

היוזמה "בתי ספר: שותפים לעתיד" (PASCH) מקיפה רשת חובקת עולם הכוללת למעלה מ-2,000 בתי ספר שיש להם קשר מיוחד לגרמניה. מכון גתה מסייע לכ-600 בתי ספר החברים ביוזמת PASCH במסגרת מערכות החינוך הלאומיות של יותר מ-100 מדינות.

PASCH הוקמה בפברואר 2008 ביוזמתו של משרד החוץ הגרמני אשר משמש כמתאם שלה. היא מיושמת בשיתוף עם המשרד המרכזי למערכת בתי הספר בחו"ל, מכון גתה, שירות החילופין האקדמי הגרמני ושירות החילופין הפדגוגי של ועידת שרי התרבות.

רעיונות מרכזיים ויעדים

בבסיסה של יוזמת PASCH עומדים ארבעה רעיונות מרכזיים:
 • עיצוב נקודות השקפה דרך חינוך
 • הרחבת אופקים באמצעות שליטה במספר שפות
 • גישה לשפה וחינוך
 • התמודדות משותפת עם בעיות עתידיות כקהילת לומדים בינלאומית.